Paziņojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu vienai personai ar 2020. gada 20. maija domes lēmumu

.

domePamatojoties uz likuma "Par nodokļiem un nodevām" 1.panta 5.punktu, 25.2 panta otro daļu, Maksātnespējas likuma 164. panta pirmo daļu, likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmo daļu, publicējam informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) parāda dzēšanu fiziskai personai.
 
Ar Carnikavas novada domes 20.05.2020 domes lēmumu tiek dzēsts /vārds uzvārds, personas kods/ nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 330,88 eiro apmērā un nokavējuma naudu 44,52 eiro apmērā, kopā 375,40 eiro apmērā.
Share on Facebook Tweet