Dome lemj piemērot atvieglojumus deklarētajiem iedzīvotājiem parakstu apliecināšanas gadījumā

.

domeDome 2020. gada 9. janvāra ārkārtas domes sēdē lēma piemērot valsts nodevu atvieglojumus Carnikavas novadā deklarētajiem iedzīvotājiem 100 % apmērā saistībā ar paraksta apliecināšanu par likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu, vai ierosinājumu rīkot tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu.
Share on Facebook Tweet