Drukāt

27. aprīlī notiks sanāksme par saņemtajiem priekšlikumiem jaunā novada teritorijas plānojuma pirmajai redakcijai un vides pārskata projektam

.

Sanaksme teritorijas planojums 80027. aprīlī plkst. 18.00 Carnikavas pamatskolas aktu zālē   (Nākotnes ielā 1, 2. stāvā)  notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti Carnikavas novada  teritorijas plānojuma 2017. – 2029. gadam 1. redakcijas un Vides pārskata projekta apspriešanas laikā saņemtie iedzīvotāju priekšlikumi un institūciju atzinumi.
Papildus informācija par sanāksmi:
- teritorijas plānojuma izstrādes vadītājs Zintis Varts, tālr. 67993428, 20237346, e- pasts:
- teritorijas plānojuma izstrādātāja  SIA “Grupa93” pārstāve Sarmīte Lesiņa, mob. 29171134, e- pasts: .
 
Share on Facebook Tweet