Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina administratīvajiem aktiem, brīdinājumi un izpildrīkojumi par administratīvā akta piespiedu izpildi un lēmumi par nokavēto nodokļu maksājuma piedziņu

NĪN aprēķina administratīvie akti: Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta 1.6 daļu darām zināmu, ka Carnikavas novada dome ir izdevusi sekojošus dokumentus:

Maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2020.gadam (publicēts 10.02.2020. un 29.06.2020.)

Persona Datums Dokumenta numurs Veids Autors Apraksts
Andrējevs Nikolajs 24.01.2020 20-10127 Maksāšanas paziņojums Carnikavas novada dome 2020
Babauskis Andris 24.01.2020 20-10124 Maksāšanas paziņojums Carnikavas novada dome 2020
Briļs Antons 24.01.2020 20-10125 Maksāšanas paziņojums Carnikavas novada dome 2020
Chapiro Albert 24.01.2020 20-10144 Maksāšanas paziņojums Carnikavas novada dome 2020
Dūdiņa Daina 24.01.2020 20-10117 Maksāšanas paziņojums Carnikavas novada dome 2020
Gegermans Aleksandrs 24.01.2020 20-10114 Maksāšanas paziņojums Carnikavas novada dome 2020
Haerter Natalja 24.01.2020 20-10143 Maksāšanas paziņojums

Carnikavas novada dome 2020
Hope Emma 24.01.2020 20-10141 Maksāšanas paziņojums Carnikavas novada dome 2020
Jākobsone Herta 24.01.2020 20-10128 Maksāšanas paziņojums Carnikavas novada dome 2020
Kepe Anna 24.01.2020 20-10137 Maksāšanas paziņojums Carnikavas novada dome 2020
Kepe Anna 24.01.2020 20-10138 Maksāšanas paziņojums Carnikavas novada dome 2020
Kepe Anna 24.01.2020 20-10140 Maksāšanas paziņojums Carnikavas novada dome 2020
Kepe Anna 24.01.2020 20-10139 Maksāšanas paziņojums Carnikavas novada dome 2020
Kļimova Jeļena 24.01.2020 20-10136 Maksāšanas paziņojums Carnikavas novada dome 2020
Krūmiņš Pēteris

24.01.2020

20-10131

Maksāšanas paziņojums

Carnikavas novada dome

2020

Linde Arvīds 24.01.2020 20-10119 Maksāšanas paziņojums Carnikavas novada dome 2020
Medisone Margarita 24.01.2020 20-10134 Maksāšanas paziņojums Carnikavas novada dome 2020
Mihailovs Oļegs 24.01.2020 20-10121 Maksāšanas paziņojums Carnikavas novada dome 2020
Mihailovs Oļegs 24.01.2020 20-10122 Maksāšanas paziņojums Carnikavas novada dome 2020
Nezināms 24.01.2020 20-10133 Maksāšanas paziņojums Carnikavas novada dome 2020
Paeglis Valdis 24.01.2020 20-10126 Maksāšanas paziņojums Carnikavas novada dome 2020
Pavlovskis Aleksandrs 24.01.2020 20-10120 Maksāšanas paziņojums Carnikavas novada dome 2020
Popovs Jurijs 24.01.2020 20-10130 Maksāšanas paziņojums Carnikavas novada dome 2020
Romanova Lija 24.01.2020 20-10115 Maksāšanas paziņojums Carnikavas novada dome 2020
Sakoviča Marija 24.01.2020 20-10113 Maksāšanas paziņojums Carnikavas novada dome 2020
Stepanovs Kiprijans 24.01.2020 20-10112 Maksāšanas paziņojums Carnikavas novada dome 2020
Svinuhovs Ivans 24.01.2020 20-10116 Maksāšanas paziņojums Carnikavas novada dome 2020
Tihonovs Viktors 24.01.2020 20-10132 Maksāšanas paziņojums Carnikavas novada dome 2020
Tilgalis Kārlis 24.01.2020 20-10129 Maksāšanas paziņojums Carnikavas novada dome 2020
Trimaļņika Ustīnija 24.01.2020 20-10118 Maksāšanas paziņojums Carnikavas novada dome 2020
Zaruks Anatolijs 24.01.2020 20-10123 Maksāšanas paziņojums Carnikavas novada dome 2020
Emma Hope 29.06.2020 20-10923 Maksāšanas paziņojums Carnikavas novada dome 2020
Rudolfs Vaitekuns 09.09.2020. 20-11088 Maksāšanas paziņojums Carnikavas novada dome 2020
 
Dokumenta izdošanas datums Dokumenta veids Dokumenta numurs NĪN maksātājs Publicēšanas datums
24.01.2018. Maksāšanas paziņojums 18-9983 Kibitkina Elena 09.02.2018.
24.01.2018. Maksāšanas paziņojums 18-9985 Kļimova Jeļena 09.02.2018.
24.01.2018. Maksāšanas paziņojums 18-9982 Krūmiņš Pēteris 09.02.2018.

Maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2019.gadam

Dokumenta izdošanas datums

Dokumenta veids

Dokumenta numurs

NĪN maksātājs

Publicēšanas datums

24.01.2019.

Maksāšanas paziņojums

19-10068

Agris Adamovičs

15.02.2019.

24.01.2019.

Maksāšanas paziņojums

19-10054

Nikolajs Andrējevs (mantiniekiem)

15.02.2019.

24.01.2019.

Maksāšanas paziņojums

19-10050

Andris Babauskis

15.02.2019.

24.01.2019.

Maksāšanas paziņojums

19-10057

Milda Bārtule (mantiniekiem)

15.02.2019.

24.01.2019.

Maksāšanas paziņojums

19-10051

Antons Briļs (mantiniekiem)

15.02.2019.

24.01.2019.

Maksāšanas paziņojums

19-10055

Tenis Dārziņš (mantiniekiem)

15.02.2019.

24.01.2019.

Maksāšanas paziņojums

19-10041

Daina Dūdiņa (mantiniekiem)

15.02.2019.

24.01.2019.

Maksāšanas paziņojums

19-10038

Aleksandrs Gegermans (mantiniekiem)

15.02.2019.

24.01.2019.

Maksāšanas paziņojums

19-10052

Ādolfs Geislers (mantiniekiem)

15.02.2019.

24.01.2019.

Maksāšanas paziņojums

19-10074

Emma Hope

15.02.2019.

24.01.2019.

Maksāšanas paziņojums

19-10056

Herta Jākobsone           ( mantiniekiem)

15.02.2019.

24.01.2019.

Maksāšanas paziņojums

19-10070

19-10071

19-10073

19-10072

Anna Kepe

15.02.2019.

24.01.2019.

Maksāšanas paziņojums

19-10067

Jeļena Kļimova

15.02.2019.

24.01.2019.

Maksāšanas paziņojums

19-10069

Hanna Kostrykava

15.02.2019.

24.01.2019.

Maksāšanas paziņojums

19-10061

Pēteris Krūmiņš           ( mantiniekeim)

15.02.2019.

24.01.2019.

Maksāšanas paziņojums

19-10043

Arvīds Linde
(mantiniekiem)

15.02.2019.

24.01.2019.

Maksāšanas paziņojums

19-10044

Jeļena Makkormika

15.02.2019.

24.01.2019.

Maksāšanas paziņojums

19-10065

Margarita Medisone

15.02.2019.

24.01.2019.

Maksāšanas paziņojums

19-10046

19-10047

Oļegs Mihailovs (mantiniekiem)

15.02.2019.

24.01.2019.

Maksāšanas paziņojums

19-10062

Leonid Nikitin  (mantiniekiem)

15.02.2019.

24.01.2019.

Maksāšanas paziņojums

19-10053

Valdis Paeglis    (mantiniekiem)

15.02.2019.

24.01.2019.

Maksāšanas paziņojums

19-10045

Aleksandrs Pavlovskis (mantiniekiem)

15.02.2019.

24.01.2019.

Maksāšanas paziņojums

19-10060

Jurijs Popovs (mantiniekiem)

15.02.2019.

24.01.2019.

Maksāšanas paziņojums

19-10039

Lija Romanova (mantiniekiem)

15.02.2019.

24.01.2019.

Maksāšanas paziņojums

19-10037

Marija Sakoviča (mantiniekiem)

15.02.2019.

24.01.2019.

Maksāšanas paziņojums

19-10036

Kiprijans Stepanovs (mantiniekiem)

15.02.2019.

24.01.2019.

Maksāšanas paziņojums

19-10040

Ivans Svinuhovs (mantiniekiem)

15.02.2019.

24.01.2019.

Maksāšanas paziņojums

19-10049

Margarita Šaripo

15.02.2019.

24.01.2019.

Maksāšanas paziņojums

19-10063

Viktors Tihonovs

15.02.2019.

24.01.2019.

Maksāšanas paziņojums

19-10058

Kārlis Tilgalis (mantiniekiem)

15.02.2019.

24.01.2019.

Maksāšanas paziņojums

19-10042

Ustīnija Trimaļņika (mantiniekiem)

15.02.2019.

24.01.2019.

Maksāšanas paziņojums

19-10048

Anatolijs Zaruks (mantiniekiem)

15.02.2019.

24.01.2019.

Maksāšanas paziņojums

19-10064

Aleksejs Zolovkins

15.02.2019.


Brīdinājumi un lēmumi par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu: Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 91.panta 3.daļu darām zināmu, ka Carnikavas novada dome ir izdevusi sekojošus dokumentus:

Dokumenta izdošanas datums Dokumenta veids Dokumenta numurs NĪN maksātājs Publicēšanas datums

Izpildes

termiņš

24.04.2018. Brīdinājums 01-11.2/677 Oksana Čerņavska 26.04.2018. 14.05.2018. 
24.04.2018. Brīdinājums 01-11.2/678 Andrels Basihins 26.04.2018. 14.05.2018.
26.04.2018. Brīdinājums  01-11.2/678 Jolanta Lazareva 27.04.2018.  16.05.2018.
14.05.2018. Brīdinājums 01-11.2/758 Džilea Žans Pjērs Tranšants 15.05.2018. 03.06.2018.
21.05.2018. Brīdinājums 01-11.2/796 Jolanta Lazareva 22.05.2018. 22.06.2018.
10.10.2018 Brīdinājums 01-11.2/2146 Viktors Tihonovs 12.10.2018. 30.10.2018
30.09.2019. Brīdinājums 01-11.2/1407 Vadims Ratkevičs 30.09.2019. 20.10.2019
29.10.2019. Brīdinājums 01-11.2/1861 Jeļena Kļimova 30.10.2019. 18.11.2019

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 91.panta 3.daļu darām zināmu, ka Carnikavas novada dome ir izdevusi sekojošus dokumentus:

 
Dokumenta izdošanas datums Dokumenta veids Dokumenta numurs NĪN maksātājs Publicēšanas datums Izpildes

termiņš

19.06.2018. Izpildrīkojums Nr.158 01-11.2/1188 Andrejs Basihins 25.06.2018.  
18.06.2018. Izpildrīkojums Nr.149 01-11.2/1183 Juris Iviņš 25.06.2018.  
18.06.2018.  Izpildrīkojums Nr.152 01-11.2/1180 Karens Gukasjans 25.06.2018.  
19.06.2018. Izpildrīkojums Nr.157 01-11.2/1189 Oksana Čerņavska 25.06.2018.  
18.07.2018. Izpildrīkojums Nr.200 01-11.2/ Igor Oleynichenko 19.07.2018. 06.08.2018.
 18.07.2018.  Izpildrīkojums Nr.201  01-11.2/  Džilea Žans Pjērs Tranšants  19.07.2018. 06.08.2018.
29.08.2018
29.11.2018. Izpildrīkojums Nr.305 01-11.2/2726 Viktors Tihonovs 30.11.2018. 16.12.2018
13.12.2019. Izpildrīkojums Nr.158 01-11.2/2376 Elgars Retigs 07.01.2020 07.02.2020
 
NĪN maksātājs ar dokumentiem var iepazīties Carnikavas novada domē, Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā. Tālrunis saziņai: 67993418.
01-11.2/1260
Share on Facebook Tweet