Rakstos

Drukāt

Būvdarbi jāsaskaņo ar inženiertīklu turētājiem

.

inzeniertikli info grafika 800Pēdējo gadu pieredze apliecina, ka praksē bieži nākas sastapties ar gadījumiem, kad trešajām personām veicot rakšanas darbus pašvaldības teritorijā (piemēram, ceļu nomalēs, objektu un inženiertīklu ekspluatācijas aizsargjoslas u.c.) tiek bojāti elektronisko sakaru tīkli.
 
Iemesls šādiem tīklu bojājumiem vairumā gadījumu ir tas, ka pirms darbu uzsākšanas tie nav saskaņoti ar inženiertīklu turētājiem, un tādējādi nav bijusi iespēja no inženiertīklu turētāja puses veikt preventīvas darbības tīklu aizsardzībai un dabā uzrādīt precīzu kabeļa atrašanās vietu, kas ļautu pasargāt elektronisko sakaru tīklu no bojājumiem.
 
SIA "Lattelecom" un VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" atgādina iedzīvotājiem, ka zemes rakšanas darbi ārpus sava privātīpašuma robežām ir jāsaskaņo ar inženiertīklu turētājiem. Nesaskaņotu būvdarbu rezultātā bojājot inženiertīklus, ir noteikta administratīvā atbildība vai kriminālatbildība saskaņā ar Krimināllikuma 187. pantu.
 
Sīkāka informācija: ŠEIT
Share on Facebook Tweet