Drukāt

Pabeigts projekts “Eimuru-Mangaļu poldera meliorācijas grāvju atjaunošana Carnikavas novadā”

Melioracija ar eraf logo 800Pabeigts projekts “Eimuru-Mangaļu poldera meliorācijas grāvju atjaunošana Carnikavas novadā” īstenošana, kas ar Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstu norit kopš šā gada aprīļa sākuma. Objekts pieņemts ekspluatācijā 2019. gada 22. oktobrī.

Kopā atjaunoti 3746 m meliorācijas novadgrāvju, 108 drenu iztekas un pārbūvētas četras caurtekas, izbūvētas trīs virszemes noteces vagas, kā arī divi sedimentācijas baseini.

Būvdarbus pēc pašvaldības aģentūras “Carnikavas Komunālserviss” pasūtījuma veica SIA “Riga rent”, to izmaksas ir 112 057,46 eiro (bez PVN).

ES 2020 ERAF

Share on Facebook Tweet