Drukāt

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā II kārta

Komunalserviss eka 800Projekta īstenošanas laiks: no 2012.gada jūlija līdz 2013.gada decembrim.
Projekta finansējums: 500 827,19 LVL, no kuriem Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 359 464,23 LVL, valsts budžeta finansējums - 21 645,16 LVL.

Projekta iesniedzējs: Carnikavas novada pašvaldības aģentūra „Carnikavas Komunālserviss".
Projekta mērķis: projekta Nr.3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/006 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā II kārta" mērķis ir ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas kvalitātes uzlabošana, kā arī ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana.

Projekta ietvaros veiktas šādas aktivitātes:
Jaunu ūdensvadu tīklu izbūve Mērnieku, O.Vācieša, Gaujas, Vecgaujas un Brūkleņu ielās (kopējais garums ~ 1,2 km) un jaunu kanalizācijas tīklu izbūve Mērnieku, Ezermalas, Attekas, O.Vācieša, Līču, Līvu, Zvejnieku, Vecgaujas, Gaujas, Brūkleņu un Dārznieku ielās (kopējais garums ~ 2,8 km).

ES liels   Kohezijas fonds   

 VARAM 

 Ieguldijums nakotne

Share on Facebook Tweet