Drukāt

Apstiprināti izsoles rezultāti par nekustamo īpašumu Sintēzes ielā 1

.

izsoleCarnikavas novada dome 17. aprīļa domes sēdē apstiprināja Carnikavas novada pašvaldības mantas - nekustama īpašuma Sintēzes iela 1, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1471, kas sastāv no zemes vienības 1,00 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1566, un divām ēkām: kazarmas ēka, kadastra apzīmējums 8052 008 1210 001, un pagrabs, kadastra apzīmējums 8052 008 1210 004 - 11.04.2019. mutiskās izsoles rezultātus saskaņā ar mutiskas izsoles protokolu Nr.14-1/19/17.
Drukāt

Apstiprināti izsoles rezultāti par nekustamo īpašumu Ceriņu ielā 2A

.

izsoleCarnikavas novada dome 17. aprīļa domes sēdē apstiprināja Carnikavas novada pašvaldības mantas - neapbūvētas zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 005 0926, 0,0614 ha platībā, kas ietilpst nekustama īpašuma Ceriņu iela 2A, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 005 0926, sastāvā - 09.04.2019. mutiskās izsoles rezultātus saskaņā ar mutiskas izsoles protokolu Nr.14-1/19/13.
Drukāt

Apstiprināti izsoles rezultāti par nekustamo īpašumu Ozolu ielā 49

.

izsoleCarnikavas novada dome 17. aprīļa domes sēdē apstiprināja Carnikavas novada pašvaldības mantas - neapbūvētas zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 005 1030, 0,06 ha platībā, kas ietilpst nekustama īpašuma Ozolu iela 49, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 005 1030, sastāvā - 09.04.2019. mutiskās izsoles rezultātus saskaņā ar mutiskas izsoles protokolu Nr.14-1/19/11.