Drukāt

Jaunieši iepazīstas ar iespējām piedalīties projektos

.

24.oktobrī novada domē notika seminārs jauniešiem, kurā varēja uzzināt par iespējām iesaistīties jauniešu domes sastāvā un brīvprātīgo darbā, kā arī apmaiņas braucienos un dažādos citos jauniešiem saistošos projektos.
 
Uz tikšanos ciemos bija atbraukuši arī pārstāvji no Valmieras Jaunatnes centra „Vinda" un Valmieras Jauniešu domes, jauniešu biedrības „Stelpīte", kā arī Rīgas domes Jaunatnes nodaļas.
 
Viesi dalījās savā pieredzē par jauniešu projektiem un aktivitātēm, piedāvāja braukt ciemos un uzņemt mūsu novada jauniešus pie sevis. Visi interesenti aicināti uz nākamo jauniešu tikšanās reizi, kas notiks 21. novembrī plkst. 17.00 centrā „Pīlādzis" (Stacijas ielā 5, Carnikavā).
 
Vairāk informācijas: Jauniešu sadaļā, kā arī www.jaunatne.gov.lv
V.Pastare
Share on Facebook Tweet