Drukāt

Eiropas Komisija sāk iniciatīvas “DiscoverEU” otro pieteikšanās kārtu

.

frank vex 1067100 unsplashLīdz 11. decembrim 18 gadus veci jaunieši var pieteikties ceļojuma biļetēm, lai nākamajā vasarā iepazītu Eiropu.

 
Iniciatīvas otrā kārta ir turpinājums veiksmīgajai pirmajai kārtai, kas 2018. gadā deva iespēju 15 000 jauniešu no jūlija līdz oktobrim ceļot pa visu Eiropu. Daudzi no šiem jauniešiem piedalījās Eiropas kultūras mantojuma gada pasākumos.
 
Izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta komisārs Tibors Navračičs teica: “Ir lieliski redzēt, ka jaunieši izmanto šīs jaunās iespējas priekšrocības, lai izzinātu Eiropas kultūras un tradīcijas, izprastu, ko nozīmē Eiropas dažādība, un iegūtu draugus, kurus citādi nebūtu izdevies satikt. Pirmā "DiscoverEU" kārta pierādīja, ka ceļojot jauniešiem aug pašapziņa un viņi iemācās tādas prasmes kā uzņemties iniciatīvu un runāt citās valodās, proti, šī iniciatīva palīdz kļūt dzīvesgudrākiem.”

Iniciatīvai var pieteikties jebkurš ES pilsonis, kas dzimis laikā no 2000. gada 1. janvāra līdz 2000. gada 31. decembrim. Interesenti var iesniegt pieteikumus Eiropas Jaunatnes portālā, kur jāreģistrējas un jāpaziņo savi ceļošanas plāni. Dalībniekus atlasīs, tiem piedaloties viktorīnā ar 5 jautājumiem (ar atbilžu variantiem) par Eiropas kultūru un daudzveidību, ES iniciatīvām jaunatnes jomā, nākamajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām un vienu papildjautājumu saistībā ar otrās kārtas tematiku.

Atlasi izturējušie jaunieši varēs ceļot laikposmā no 2019. gada 15. aprīļa līdz 31. oktobrim (pavadot ceļā 1 līdz 30 dienas).
 
Šajā pieteikšanās kārtā Komisija sevišķi aicina piedalīties jauniešus ar īpašām vajadzībām vai tos, kas saskaras ar sociālām problēmām. Komisija sniegs informāciju un ieteikumus, kā arī segs īpašas palīdzības pakalpojumu izmaksas (piemēram, pavadošā persona vai pavadoņsuns dalībniekiem ar redzes traucējumiem).
 
Atlasi izturējušie jaunieši varēs doties ceļā individuāli vai ne vairāk kā piecu cilvēku grupā (visiem jābūt 18 gadus veciem). Parasti jauniešiem tiek piešķirtas dzelzceļa biļetes. Tomēr, lai nodrošinātu piekļuvi arī Eiropas reģioniem, kur dzelzceļa nav, dalībnieki var izmantot alternatīvus transporta veidus, piemēram, autobusu, prāmi vai, izņēmuma gadījumā, lidmašīnu. Tas nodrošinās, ka iespēja piedalīties būs arī jauniešiem, kuri dzīvo attālos ES apgabalos vai salās.
 
Katrai ES dalībvalstij, pamatojoties uz attiecīgās valsts iedzīvotāju īpatsvaru Eiropas Savienības iedzīvotāju kopskaitā, ir noteikta ceļojumu biļešu kvota.
 
“DiscoverEU” budžets 2018. gadā bija 12 miljoni eiro, un tā tika uzsākta jūnijā. Līdz šim vairāk nekā 15 000 jauniešu saņēmuši iespēju apceļot Eiropu. Iniciatīvas mērķis ir radīt jaunas iespējas, lai šie jaunieši izzinātu kontinenta bagāto kultūras mantojumu, iepazītu jaunus cilvēkus, mācītos no citām kultūrām un saprastu, ko nozīmē būt eiropietim.

Dalībnieku atsauksmes ir pozitīvas. Daudziem šī bija pirmā reize, ceļojot bez vecākiem vai citiem pieaugušajiem, kā rezultātā lielākā daļa jauniešu norādīja, ka kļuvuši patstāvīgāki. Dalībnieki atzīst, ka “DiscoverEU” pieredze sniegusi plašāku izpratni par citām kultūrām un Eiropas vēsturi. Pēc ceļojuma uzlabojušās arī dalībnieku valodu prasmes. Divas trešdaļas atzina, ka bez “DiscoverEU” atbalsta paši nevarētu atļauties ceļojuma biļetes.

Eiropas Komisija aicinājusi iniciatīvai “DiscoverEU” piešķirt 700 miljonus eiro programmas “Erasmus” ietvaros no nākamā ES ilgtermiņa budžeta (2021–2027). Ja Eiropas Parlaments un Padome šo priekšlikumu atbalstīs, tad 2021.–2 027. gadā ceļot varēs vēl 1,5 miljoni astoņpadsmitgadnieku.
Share on Facebook Tweet