Drukāt

Jauniešiem iespēja piedalīties fotokonkursā un doties uz Strasbūru

.

photo award bannerCedefop Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs organizē #CedefopPhotoAward foto konkursu, kura tēma ir "Jaunatne izglītībā un apmācībā". Cedefop ar foto konkursa palīdzību vēlas noskaidrot, kā jaunieši sevi redz skolā vai darba vidē. Lai piedalītos foto konkursā, jaunieši tiek aicināti izmantot mirkļbirku #CedefopPhotoAward un ievietot fotogrāfijas Instagram.
 
Foto konkurss noslēgsies 2016.gada 16.martā (bildes iesūtamas līdz 16.marta 23.59 pēc Centrā-leiropas laika). Uzvarētāju fotogrāfijas tiks izstādītas Eiropas Jaunatnes nedēļas pasākumu ietva-ros Eiropas Parlamenta mītnē Strasbūrā š.g. 20. un 21.maijā.
 
Foto konkursā var piedalīties visi ES iedzīvotāji, vecumā no 18 līdz 30 gadiem, neatkarīgi no pro-fesijas, ar nosacījumu, ka tie atbilst noteikumiem, kā arī ja viņiem ir autortiesības uz saviem foto attēliem un tie piešķir Cedefop tiesības tos izmantot nekomerciāliem mērķiem Cedefop, Eiropas Komisijas un Eiropas Jaunatnes nedēļas pasākumu sociālo mediju platformām, reklāmas materiā-los un drukātajos izdevumos.
 
Fotogrāfijas iesniedzamas caur tiešsaistes mobilo fotogrāfiju pakalpojumu sniedzēju Instagram, izmantojot mirkļbirku #CedefopPhotoAward. Katrs dalībnieks var iesniegt ne vairāk kā trīs foto-grāfijas.
 
Uzvarētāji tiks informēti personīgi, saņemot ziņu e-pastā. Pirmo un otro vietu ieguvēji saņems ie-lūgumu piedalīties Eiropas Jaunatnes nedēļas pasākumu ietvaros Strasbūrā š.g. 20.un 21.maijā. Cedefop segs uzvarētāju ceļa izdevumus un izmitināšanu Strasbūrā (divas naktis).
 
Plašāka informācija par foto konkursu rīkotāju mājas lapā ŠEIT.
Share on Facebook Tweet