Drukāt

Apstiprināta detālplānojuma galīgā redakcija nekustamiem īpašumiem “Dzirnakmeņi” un “Lamsdegumi”

Carnikavas novada dome ar 22.01.2020. sēdes lēmumu (Prot. Nr.2, 16§) apstiprinājusi detālplānojuma projektu nekustamiem īpašumiem "Dzirnakmeņi" (kadastra Nr. 8052 003 0698) un “Lamsdegumi” (kadastra 8052 003 0169).

Ar apstiprināto detālplānojumu iespējams iepazīties Carnikavas novada Būvvaldē (Stacijas ielā 5, Carnikavā) apmeklētāju pieņemšanas laikā pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 12.30 un no 12.30 līdz 17.30, vai zemāk pievienotajos dokumentos:

Paskaidrojuma raksts

Share on Facebook Tweet