Drukāt

Mežgarciems iekļauts Latvijas un Igaunijas projektā par militāro mantojumu tūrismam

.

mezgarciema siena logoŠogad uzsākts apjomīgs Latvijas un Igaunijas militārā mantojuma tūrisma projekts “Militarty Heritage”, lai pēdējo simts gadu vēstures liecības apkopotu militārā mantojuma tūrisma produktā. Apjomīgajā projektā piedalās arī Carnikavas novada pašvaldība.
 
Projekta ietvaros plānots izvietot informatīvus stendus pie padomju armijas pretgaisa aizsardzības karaspēka daļas pilsētiņas Mežgarciemā, kur savulaik atradās bāze armijas mācību vajadzībām.
 
Sadarbojoties ar vēstures speciālistiem, projektā paredzēts ietvert 150-170 militārā mantojuma objektus Latvijā un Igaunijā. Muzeji, kolekcijas, kauju vietas, militārās būves, un citi objekti uzlabos savas ekspozīcijas, lai varētu piedāvāt interesantu un mūsdienīgu tūrisma pieredzi. Tiks veikti objekta uzlabojumi, izstrādāta vienota Militārā mantojuma tūrisma produkta vizuālā identitāte un marķēti projektā iesaistītie objekti ar informatīvām zīmēm un izgatavoti drukātie materiāli – Militārā mantojuma produkta ceļvedis un tūrisma brošūra.
 
Plānots, ka projekts veicinās sabiedrības izpratni par procesiem un notikumiem Latvijas un Igaunijas kopīgajā vēsturē pēdējo 100 gadu laikā.
 
Kopīgais militārā mantojuma tūrisma produkts aptvers četrus laika posmus: Valstu neatkarības iegūšana, Brīvības cīņas un Pirmais pasaules karš (1914.–1920. gads); Otrais pasaules karš (1939.–1945. gads); Nacionālo partizānu kustība (1944.–1957. gads); Padomju laiks un neatkarības atjaunošana (1945.–1990. gads).
 
Vēsturi interpretēt tūrisma produktā palīdzēs projekta partneri – Igaunijas Kara vēstures muzejs, Hījumā militārās vēstures biedrība un vairāki muzeji. Latvijas pusē – Latvijas Okupācijas muzeja speciālisti.
 
Projekta kopējais budžets ir 1 928 992,39 eiro, no tā Eiropas Reģionālā un attīstības fonda (ERAF) Interreg Estonia-Latvia programmas ieguldījums ir 1 639 643,53 eiro un projekta partneru līdzfinansējums – 289 348,86 eiro, no kuriem 31 871 eiro ir Carnikavas novada pašvaldības projekta daļa, no kuras 85 % sedz ERAF.
 
Projektu paredzēts īstenot līdz 2022. gada 31. decembrim.
 
Programmas mājaslapa: estlat.eu

Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma.
Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.
Share on Facebook Tweet