Drukāt

Notikusi pēdējā uzraudzības grupas sanāksme par jauno dabas aizsardzības plānu dabas parkam “Piejūra”

.

dabas parks aizsardzibas plana apstiprinasana 842962019. gada 27. septembrī Carnikavā notika pēdējā uzraudzības grupas sanāksme, kurā tika apspriests jaunais dabas aizsardzības plāns dabas parkam “Piejūra”, kas top projekta LIFE “CoHaBit” ietvaros.
 
Sanāksmē piedalījās pārstāvji no Dabas aizsardzības pārvaldes, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta, Valsts vides dienesta, Valsts mežu dienesta, a/s “Latvijas valsts meži”, Lauku atbalsta dienesta, Rīgas brīvostas, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra, biedrības “Latvijas ezeri”, Carnikavas novada pašvaldības, kā arī paši dabas aizsardzības plāna izstrādātāji no Latvijas Dabas fonda un to zemju īpašnieki, kurus skar ar dabas plānu saistītie jautājumi.
 
Sanāksmes pirmajā daļā klātesošie tika iepazīstināti ar dabas aizsardzības plāna izstrādes gaitu kopš iepriekšējās uzraudzības grupas sanāksmes, kas notika 2019. gada septembra sākumā. Tika prezentēts, ka no septembra līdz decembrim notikušas plāna sabiedriskās apspriešanas un plāna redakcija tikusi iesniegta pašvaldībās un no tām saņemti atzinumi. Savukārt sanāksmes otrajā daļā tika apspriesti sabiedriskajās apspriešanās saņemtie priekšlikumi – Latvijas Dabas fonda pārstāvji iepazīstināja ar priekšlikumu izvērtējumu. Plašas diskusijas raisījās par aicinājumu izveidot dabas parka administrāciju vai līdzīgu institūciju sekmīgai dabas parka pārvaldībai un apsaimniekošanai. Sanāksmes dalībnieki lēma, ka Dabas aizsardzības pārvalde virzīs izveidošanai dabas parka konsultatīvo padomi, kurā piedalīsies saistīto pašvaldību pārstāvji.
 
Jaunais dabas aizsardzības plāns drīzumā tiks apstiprināts un stāsies spēkā.

00 biotopu talka logo life

Share on Facebook Tweet