Drukāt

Aicinām pieteikties informatīvai sanāksmei par darbiem dabas parkā

.

dabas parka apsekosana 2019 86723Aicinām dabas parka "Piejūra" apmeklētājus un tuvumā dzīvojošos iedzīvotājus pieteikties informatīvai sanāksmei dabā par mežaino kāpu apsaimniekošanas darbiem, kas norisināsies jau šoruden! Sanāksmes mērķis ir atbildēt uz iedzīvotāju jautājumiem, kā arī izskaidrot darbu veikšanas nepieciešamību, parādot konkrētus piemērus dabā.
 
Kā jau ir ziņots iepriekš, projekta "LIFE CoHaBit" - Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra” ietvaros tiks veikta mežaino piejūras kāpu biotopa apsaimniekošana. Ir iezīmēti darbu nogabali, atzīmētas atstājamās ekoloģisko koku grupas, iezīmēti atvērumu poligoni, kuros ap vecajām priedēm tiks izzāģēti tuvu augošie koki un veikta mežaudzes dabiskošana, biezās audzes retinot.
 
Pieteikties sanāksmei var rakstot uz e-pastu līdz 15. septembra 23.59, norādot savu vārdu, uzvārdu, kā arī neskaidros jautājumus par plānotajiem darbiem. Par vizītes laiku vienosimies, ņemot vērā pieteikušos dalībnieku skaitu!
 
Uz iepriekš minēto e-pastu aicinām sūtīt visus neskaidros jautājumus par plānotajiem darbiem dabas parkā "Piejūra".

logo life 1

Share on Facebook Tweet