Drukāt

Speciālistu piesaiste Carnikavas novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanai

dome ziema 800Projekta īstenošanas laiks: 25.10.2010. līdz 30.11.2011.
Projekta finansējums: 18494,40 LVL, kuras pilnībā sedz Eiropas Sociālais fonds.

Projekta mērķis: stiprināt Carnikavas novada pašvaldības administratīvo kapacitāti, piesaistot divus augsti kvalificētus speciālistus, uzlabojot pašvaldības sniegto publisko pakalpojumu kvalitāti un pieejamību.

Projekta ietvaros paredzēts piesaistīt 2 speciālistus – vecāko referentu (12 mēneši) un sociālo darbinieku (13 mēneši), kā arī nodrošināt atalgojuma izmaksu.

Vecākais referents tiks piesaistīts, lai nodrošinātu visu likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmajā daļā noteikto autonomo funkciju koordinētu īstenošanu, ieviešot Vienas pieturas aģentūras principu pašvaldības darbībā. Speciālistu projekta ietvaros plānots piesaistīt uz laiku no 2010.gada 25.oktobra līdz 2011.gada 24.oktobrim.

Sociālais darbinieks tiks piesaistīts, lai pilnvērtīgi apkalpotu klientus un nodrošinātu publisko pakalpojumu (brīvā laika pavadīšana, izglītība, bērnu pieskatīšana, u.c.) pieejamību likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punkta autonomās funkcijas izpildei. Speciālistu projekta ietvaros plānots piesaistīt uz laiku no 2010.gada 1.novembra līdz 2011.gada 30.novembrim.

ESF visi logo

Saistītie raksti:
Uzsākts projekts Carnikavas novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanai
Turpinās projekts Carnikavas novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanai

Share on Facebook Tweet