Drukāt

Carnikavas novada domes sniegto publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana

PakalpojumiProjekta īstenošanas laiks: 01.09.2010. – 29.04.2011.
Projekta finansējums: 13 036,58 LVL, no kuriem Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums ir 11 081,09 LVL, valsts budžeta finansējums ir 195,55 LVL un pašvaldības budžeta finansējums - 1759,94 LVL.

Projekta iesniedzējs: Carnikavas novada dome

Projekta mērķis: veikt visus nepieciešamos sagatavošanas darbus, lai uzlabotu Carnikavas novada iedzīvotājiem efektīvu un sabiedrības vajadzībām atbilstošu publiskās pārvaldes pakalpojumu sniegšanu, ieviešot vienas pieturas aģentūras (VPA) principu Carnikavas novada pašvaldības darbā.

Projekta ietvaros tiks veiktas šādas darbības – iedzīvotāju aptaujas veikšana par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, speciālistu apmācības, labās prakses pārņemšana no citām pašvaldībām un dokumentācijas sagatavošana VPA principa ieviešanai. Projekta ietvaros tiks nodrošināta administratīvā vadība un sabiedrības informēšanas pasākumi.

VPA jākļūst par informācijas aprites centrālo vietu starp iedzīvotājiem, iestādēm un domi, kā arī starp domes struktūrvienībām un amatpersonām. VPA principa īstenošana nodrošinātu pašvaldības institūciju savstarpējo sadarbību saskaņā ar labas pārvaldes principu, kā rezultātā iedzīvotājiem būtu iespēja saņemt nepieciešamo informāciju un pārvaldes pakalpojumus vienuviet, personīgi nevēršoties kompetentajā iestādē.

ESF visi logo   

Saistītie raksti:
Pašvaldībā uzlabo klientu apkalpošanas kvalitāti
Carnikavas novada pašvaldībā uzlabo klientu apkalpošanas kvalitāti

Video

 

Share on Facebook Tweet