Drukāt

Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos

Projekta īstenošanas laiks: 30.04.2008. – 31.12.2010.
Projekta finansējums: 6 207,00 LVL Eiropas Sociālā fonda finansējums.
 
Projekta mērķis: Piešķirot mērķstipendijas prioritāro mācību priekšmetu (fizika, ķīmija, bioloģija, dabaszinības, matemātika, informātika, svešvalodas) pedagogiem, nodrošināt vispārējās izglītības iestādes un profesionālās izglītības iestādes ar nepieciešamajiem prioritāro mācību priekšmetu pedagogiem un veicināt pedagogu piesaistīšanu izglītības iestādēm, tādējādi sekmējot vispārējās izglītības kvalitātes uzlabošanu un nodrošinot izglītojamo sagatavošanu studijām dabaszinātņu un tehnoloģiju programmās.
 
Projekta ietvaros veiktās aktivitātes: Pedagoga pētniecības vai radošā darba uzdevumi –metodiskais darbs izglītības iestādē, konsultatīvais darbs, izpratnes paaugstināšana par vienādām iespējām izglītībā un karjerā un stereotipu mazināšana par dzimuma ietekmi profesijas izvēlē saistībā ar mācāmo prioritāro priekšmetu, kā arī (pēc izvēles)
zinātniskās pētniecības darbs pedagoģijā (izglītības zinātnē), izglītojamo pētnieciskās darbības vadība prioritārajā mācību priekšmetā vai prakses vadīšana topošajiem pedagogiem.
 
ESF visi logo
Share on Facebook Tweet