Drukāt

Putnu ligzdošanas periodā apturēta takas būvniecība

Marts Strazds Marina SilinaValsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde noteikusi, ka projekta “Atpūtas taka dabas parkā “Piejūra” Carnikavā, Carnikavas novadā” ir atlikta, ņemot vērā, ka no 20. aprīļa līdz 20. jūnijam ir putnu ligzdošanas periods.
Šajā putnu ligzdošanas jūtīgajā periodā izvirzīta prasība par sagatavošanās darbu un būvdarbu neveikšanu putnu aizsardzībai jūtīgajā posmā. Kamēr takas būvniecība apturēta, notiks koka platformas būvniecība, bet takas izbūve turpināsies jūnija beigās.
Foto: Marina Šiļina

ES 2020 ERAF

Share on Facebook Tweet