Drukāt

Publisko interneta pieejas punktu izveide un esošās bezmaksas interneta zonas attīstība

WifiProjekta īstenošanas laiks: no 2014.gada novembra līdz 2015. gada martam.
 
Projekta finansējums: 9349,03 EUR, no kuriem 7946,68 EUR ir Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums.
 
Projekta mērķis: Paplašināt piekļuves iespējas internetam dažādām sabiedrības grupām Carnikavas novada teritorijā, pilnveidojot publisko interneta pieejas punktu Carnikavas novada bibliotēkā, izveidojot jaunu publisko interneta pieejas punktu ar pieeju datortehnikai Carnikavas pamatskolā un kopumā četras bezvadu interneta zonas Carnikavas un Kalngales ciemos. Projekta aktivitātes tiek īstenotas, lai nodrošinātu iespējami plašu piekļuvi publiskās pārvaldes un komercsabiedrību piedāvātajiem elektroniskajiem pakalpojumiem un informācijai, tādējādi nodrošināt iedzīvotāju iekļaušanos sabiedrības sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos un uzlabotu viņu dzīves kvalitāti.
 
Projekta ietvaros veiktās aktivitātes: Trīs WiFi interneta pieejas punkti ierīkoti Carnikavā – auto stāvlaukumā Stacijas ielā (pretī ēkām Stacijas ielā 5 un 7), Carnikavas parkā (Jūras ielā 3a) un stāvlaukumā pie novada bibliotēkas (blakus Jūras ielai 1a). Viens interneta piekļuves punkts izveidots arī Kalngalē, bērnu rotaļu un aktīvās atpūtas laukumā (Cīruļu ielā 8). Bezvadu tīkla nosaukumi ir wifi-Carnikava un wifi-Kalngale.
Projekta ietvaros novada bibliotēkas vajadzībām iegādāti seši datoru komplekti ar atbilstošu programmatūru, kā arī multifunkcionāla iekārta, kas nodrošina melnbaltu un krāsainu A4 un A3 formāta dokumentu kopēšanu, drukāšanu un skenēšanu. Carnikavas pamatskolas vestibilā izveidots publisks bezvadu interneta piekļuves punkts.
Share on Facebook Tweet