Drukāt

Lilastes ciema ūdenssaimniecības rekonstrukcija un attīstība

Lilaste udenssaimnieciba1Projekta īstenošanas laiks: no 2015.gada jūnijam līdz 2015.gada oktobrim.

Projekta finansējums: 632 190,49 EUR, no kuriem 361 373,61 EUR ir Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums.


Projekta mērķis: Uzlabot ūdensapgādi, notekūdeņu savākšanas un notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti, kā arī paplašinātu šo pakalpojumu pieejamību

Projekta ietvaros veiktās aktivitātes: Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Ziemeļu ielā, rekonstruētas esošās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, artēziskais urbums, kā arī izbūvēta otrā pacēluma sūkņu stacija un dzeramā ūdens rezervuāri.
 
ERAF visilogo CFLA
Share on Facebook Tweet