Drukāt

Plūdu risku samazināšana Carnikavas novadā

Dambis bildeProjekta īstenošanas laiks: no 2012.gada maija līdz 2015.gada 1.oktobrim
Projekta finansējums: 4 374 164 EUR, ko pilnībā sedz Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Īstenojot projektu, tiks samazināti plūdu draudi 437 ha lielā blīvi apdzīvotā teritorijā un tiks panākts, ka teritorija applūst ne biežāk kā vienreiz 100 gados. No applūšanas riska tiks pasargāti 5140 iedzīvotāji.

Projekta ietvaros tiks veiktas šādas aktivitātes:
1. Esošo aizsargdambju, tehnoloģisko iekārtu un pārgāžņu rekonstrukcija un pilnveidošana:
1.1. Carnikavas - Centrs poldera aizsargdambja rekonstrukcija (2,8 km)
1.2. Carnikavas - Sala poldera aizsargdambja rekonstrukcija (3,1 km)
1.3. Bijušās dārzkopības sabiedrības "Līdums 2" aizsargdambja rekonstrukcija (0,69 km)
1.4. Bijušās dārzkopības sabiedrības "Zvejnieks 1" aizsargdambja rekonstrukcija (0,3 km)
1.5. Carnikavas - Centrs poldera sūkņu staciju pie Līču un Pļavu ielām Carnikavā rekonstrukcija (2 komplekti)
1.6. Sūkņu stacijas "Carnikava" rekonstrukcija (1 komplekts)
1.7. Sūkņu stacijas Kļavu ielā 12, Carnikavā rekonstrukcija (1 komplekts)
1.8. Sūkņu stacijas Dzērveņu ielā 2, Gaujā rekonstrukcija (1 komplekts)
 
2. Jaunu aizsargdambju būvniecība:
2.1. Siguļu aizsargdambja būvniecība (2.95 km)
2.2. Poču aizsargdambja būvniecība (0.4 km)
2.3. Bijušās dārzkopības sabiedrības "Saule" aizsargdambja būvniecība (1.00 km)
2.4. Dzirnupes slūžu – regulatora būvniecība (1 komplekts)
 
3. Krasta stiprinājumu rekonstrukcija un ierīkošana:
3.1. Gaujas krastu stiprināšana pie notekūdeņu attīrīšanas iekārtām ierīkošana (0.335 km)
3.2. Straumes virzītājbūnas izbūve pie Vecgaujas (1 komplekts)

ERAF visilogo

Saistītie raksti:
Uzsākti dambja rekonstrukcijas darbi
Jūnijā uzsāks dambja rekonstrukciju
Plūdu novēršanai Carnikavas novadā piešķirts finansējums
Notiek aizsargdambja projektēšanas darbi

Share on Facebook Tweet