Drukāt

Pie Lilastes pludmales stāvlaukuma uzbūvēta vides pieejamības prasībām atbilstoša sabiedriskā tualete

.

Lilaste 2348 labTurpinot uzlabot atpūtas iespējas novadā, Carnikavas novada pašvaldība īstenojusi Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansētās (turpmāk – EJZF) Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam ietvaros atbalstīto projektu Nr.19-04-FL02-F043.0204-000001 “Labiekārtojums Lilastes pludmalei, Ziemeļu ielā 28 Lilastē”.

Sākoties pludmales sezonai, Lilastes stāvlaukumā pie jūras Ziemeļu ielā 28 novada iedzīvotājiem un viesiem būs pieejama jaunuzbūvēta sabiedriskā tualete, kurā nodrošinātas vides pieejamības prasības. Atsevišķa telpa paredzēta cilvēkiem ar kustību traucējumiem, tajā izvietots arī bērnu pārtinamais galds. Sabiedriskā tualete ir pieslēgta gan elektrotīklam, gan centralizētajai kanalizācijai un ūdensvadam.

Pludmales apmeklētāju ērtībām līdzās tualetes būvei ierīkota āra duša.

Būvdarbus veica SIA “INOS”, sabiedriskās tualetes izbūves un labiekārtojuma kopējās izmaksas ir 48 679,04 eiro (ar PVN), no tām 40 140, 30 eiro ir EJZF finansējums.

logo lJZ EJZF Leader ES

Share on Facebook Tweet