Drukāt

Pilnveidota ietekmes uz vidi novērtējuma redakcija par sporta un atpūtas parku "Zibeņi"

.

Slepojums ievadsCarnikavas novada dome informē par ietekmes uz vidi novērtējuma pilnveidotās redakcijas 18.01.2017. iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojam par paredzēto darbību – sporta un atpūtas parka "Zibeņi" izveidošanu īpašuma 'Valsts mežs 8052" (kadastra apzīmējuma Nr.8052 005 1449) teritorijā.

Paredzētās darbības ierosinātājs ir Carnikavas novada dome (Reģ. Nr. 90000028989, adrese: Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā, LV-2163). Ziņojums sagatavots saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 20.02.2015. programmas un lēmumu Nr.3-01/953 "Par atpūtas un sporta parka "Zibeņi" ierīkošanas Carnikavas novada teritorijā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma pilnveidošanu."

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma izstrādātājs ir SIA „Ķemers Business and Law Company". Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma redakciju (09.01.2017.) un ekspertu atzinumiem var iepazīties:
Ietekmes uz vidi novērtējums atpūtas un sporta parka "Zibeņi" ierīkošanai
Ar ziņojumu un ekspertu atzinumiem var iepazīties arī klātienē Carnikavas novada domes Klientu apkalpošanas centrā (Stacijas ielā 5, Carnikavā) darba dienās. 

Informācijai: ziņojuma izstrādātāja projekta vadītājs Jānis Kauliņš, tālr. 26820622, e-pasts: un ierosinātāja pārstāvis Zintis Varts, tālr. 67993428, e-pasts: .
 
Informāciju sagatavoja:
Zintis Varts
Share on Facebook Tweet