Drukāt

Paziņojums par "Latvijas dzelzceļš" paredzētās darbības "Esošo publisko dzelzceļa līniju elektrifikācija" sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

.

Carnikava dzelzcela stacija 350Saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2013.gada 2.jūlija lēmumu Nr.213 „Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu" uzsākts ietekmes uz vidi novērtējums VAS „Latvijas dzelzceļš" (LDZ) paredzētajai darbībai: „Esošo publisko dzelzceļa līniju elektrifikācija".