02.09.2014. MK Noteikumi Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" veidlapas:

1. pielikums Paskaidrojuma raksts (PDF WORD)
2. pielikums Paskaidrojuma raksts - ēkas nojaukšanai (PDF WORD)
3. pielikums Paskaidrojuma raksts - ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves (PDF WORD)
4. pielikums Būvniecības iesniegums (PDF WORD)
5. pielikums Apliecinājuma karte - ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai ar lietošanas veida maiņu/ bez lietošanas veida maiņas (PDF WORD)
6. pielikums Ēkas fasādes apliecinājuma karte (PDF WORD)
7. pielikums Paskaidrojuma raksts - ēkas konservācijai (PDF WORD)
14. pielikums Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai (PDF WORD)

MK noteikumi Nr. 501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība"
2. pielikums Elektronisko sakaru tīkla būvniecības ieceres iesniegums (PDF WORD)

MK noteikumi Nr. 550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi"
1. pielikums Paskaidrojuma raksts - 1. grupa (PDF WORD)
2. pielikums Būvniecības iesniegums (PDF WORD)
4. pielikums Paskaidrojuma raksts - konservācija (PDF WORD)

MK noteikumi Nr. 551 "Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi"
1. pielikums Paskaidrojuma raksts (PDF WORD)
2. pielikums Paskaidrojuma raksts - konservācija (PDF WORD)
3. pielikums Apliecinājuma karte (PDF WORD)
4. pielikums Būvniecības iesniegums (PDF WORD)

MK noteikumi Nr. 573 "Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi"
1. pielikums Paziņojums par būvniecību (PDF WORD)
2. pielikums Būvniecības ieceres iesniegums (PDF WORD)
3. pielikums Paskaidrojuma raksts (PDF WORD)
4. pielikums Apliecinājuma karte (PDF WORD)

MK noteikumi Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi"
6. pielikums Paskaidrojuma raksts ceļiem (PDF WORD)
7. pielikums Būvniecības iesniegums (PDF WORD)
8. pielikums Apliecinājuma karte (PDF WORD)

Iesniegums Būvvaldei (PDF WORD)

Iesniegums izziņai par jaunbūvi (PDF WORD)

Reklāmas projekta izskatīšanai (PDF WORD)

Būvdarbu vadītāja/būvuzrauga saistību raksts (PDF WORD