Rakstos

Drukāt

Līdz 31. maijam skolēni aicināti pieteikties vasaras darbam

.

Vasaras darbi5Carnikavas novada sociālais dienests un pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss", turpinot pirms daudziem gadiem aizsākto sadarbību, arī šogad īstenos skolēnu nodarbinātības pasākumus vasaras brīvlaikā. Darbu laikā tiks ievēroti valstī noteiktie piesardzības pasākumi, kas noteikti koronvīrusa Covid-19 ierobežošanai.
 
Aicinām Carnikavas novadā deklarēto skolēnu (vecumā no 13 līdz 18 gadiem) vecākus pieteikt bērnus sabiedriski lietderīgo darbu veikšanai, par ko jaunieši saņems atalgojumu. Priekšroka būs skolēniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, pārējiem - rindas kārtībā. Iespēja strādāt tiks dota 60 bērniem un darbs noritēs piecās grupās, katrā pa 12 bērniem.

Samaksu jaunieši saņems atbilstoši Latvijas Republikas noteiktās minimālās darba algas apmērā par faktiski nostrādāto stundu skaitu, darbs tiks nodrošināts nepārsniedzot 20 stundas nedēļā.

Pieteikšanās līdz šā gada 31. maijam sociālajā dienestā, iepriekš zvanot pa tālr. 967993101, lai vienotos par pieņemšanas laiku.

Iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, var iesniegt arī elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi . Papīra formātā iesniegumu var iemest kastītē pie Carnikavas novada domes ēkas Stacijas ielā 5.

Veidlapas forma ŠEIT.

Aicinām vecākus ar bērniem pārrunāt piesardzības pasākumu ievērošanu valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā, īpaši pārrunājot nepieciešamību ievērot divu metru distanci.

Darbs tiks organizēts tikai ārpus telpām, skolēniem ierādot darbus noteiktā attālumā vienam no otra.