Rakstos

Drukāt

30. maijā notiks trešā bezmaksas nodarbība par dzimtas koka veidošanu un pētīšanu

.

dominik vo 1360737 unsplash 800Daudzi novadnieki vēlētos izzināt savas dzimtas vēsturi, bet īsti nezina, ar ko sākt un kā to darīt pareizi un efektīvi. Līdz ar to paliek neizzināts un neizdarīts ģimenei, dzimtai, novadam un galu galā un visai Latvijas tautai ārkārtīgi svarīgs darbs. Tāpēc, sākot, sākot no 16. maija, četru ceturtdienu vakaros aicinām uz bezmaksas semināriem par dzimtas koka veidošanu un pētīšanu.

Semināri notiks brīvā laika pavadīšanas centrā “Pīlādzis” (Stacijas ielā 5, Carnikavā, ieeja no dzelzceļa Stacijas ielas puses) plkst. 18.00-19.00. Seminārus vadīs lektore, pieredzējusi dzimtas koku pētniece Marina Šiļina, kura savas ģimenes dzimtas koku pēta kopš 2011. gada un ir apzinājusi 12 paaudzes – vairāk nekā 500 personas. Lektore uzkrājusi lielu pieredzi dokumentu meklēšanā un izpētē, vadījusi vairākus dzimtas vēstures izpētes apmācības seminārus.

Nodarbību temati
16. maijā “Ievads dzimtas vēstures izpētē”. Dzimtas izpētes mērķi, iespējamie rezultāti, psihoģenealoģija. Pirmais solis – mājas arhīva apzināšana un sakārtošana.
23. maijā “Jaunu ziņu iegūšana”. Radinieku intervēšanas pamati, anketas, iegūtās informācijas analīze, darbs ar Dzimtsarakstu departamentu.
30. maijā “Arhīvi un to dokumenti”. Arhīvu darbības principi, dokumentu sastāvs un izmantošana dzimtas vēstures izpētē. Dokumentu izcelsmes īpatnības, ieskats vēsturē.
6. jūnijā “Dzimtas vēstures izpētes avoti interneta resursos”. Interneta avotu dažādība un ticamība, to efektīva izmantošana. Kursa noslēgums, atbildes uz jautājumiem.

Projekta mērķis ir sniegt interesentiem nepieciešamās zināšanas, lai pēc tam katrs pats varētu patstāvīgi kvalitatīvi veikt mājas arhīva pienācīgu uzturēšanu, dzimtas vēstures izpēti un dzimtas koka izveidi. Lekciju klausītājiem būs iespēja to paveikt, nepieļaujot parastās iesācēju kļūdas. Pieredze rāda, ka daudzus no dzimtas vēstures izpētes attur bailes no šķietamas sarežģītības, nezināšana par arhīvu un dzimtsarakstu nodaļu darbību, par to, kur vispār ir iespējams meklēt informāciju. Pēc semināru apmeklēšanas šie šķēršļi būs novērsti un novadnieki varēs patstāvīgi veikt izpēti un veidot savus dzimtas kokus.

Dzimtas vēstures izpēte ir laikietilpīgs un aizraujošs process, un daudziem tas var turpināties pat vairākus gadus pēc semināru kursa apmeklējuma, sniedzot arvien jaunas zināšanas un gandarījumu. Ar semināros iepazītajiem dzimtas vēstures izpētes paņēmieniem varēsiet optimālā veidā sakārtot ģimenes arhīvu, iegūt jaunas ziņas par saviem senčiem, noformēt dzimtas koku. Ieguvēji būs visi semināru klausītāji!

Semināru cikls tiek īstenots projektu konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” ietvaros ar 156,50 eiro finsnsējumu no pašvaldības budžeta.

Dzivo zali logo bez uzraksta

Share on Facebook Tweet