Rakstos

Drukāt

Pašvaldība Lielās Talkas dienā aicina iedzīvotājus iesaistīties savas apkārtnes sakopšanā un paveikt kādu labu darbu

.

computing 1503880 1920Ņemot vērā, ka Carnikavas novadā faktiski nav piesārņotu publisku vietu vai teritoriju, kuru sakopšanai būtu nepieciešama sabiedrības līdzdalība, pašvaldība nepiedalās Lielās Talkas organizēšanā, tomēr aicinām iedzīvotājus rīt, 27. aprīlī, pievērst uzmanību savai dzīves videi un katru savu iespēju robežās paveikt kādu labu darbu, piemēram, iestādīt puķes, sagrābt atlikušās pērnās lapas, nozāģēt nokaltušu zaru u.tml.
 
Carnikavas novada pašvaldība vienmēr ir augstu vērtējusi Lielo Talku kā nozīmīgu sabiedrisko pasākumu, kas veicina ne tikai apkārtējās vides sakopšanu, bet arī sabiedrības saliedēšanos.
 
Lielā talka Carnikavas novadā desmit gadu laikā vides sakopšanai un labiekārtošanai pulcējusi simtiem iedzīvotāju un novadu viesu. Atbalstu allaž snieguši arī Nacionālo bruņoto spēku Ādažu garnizona kareivji – īpaši smagāko un sarežģītākos darbu veikšanai. Pateicoties kopīgām pūlēm, mūsu novads kļuvis tīrs un patīkams gan pašiem, gan viesiem, un par to jāpateicas arī visu Lielo Talku dalībniekiem, talku atbildīgajiem, NBS kareivjiem un iedzīvotājiem, kuri šo gadu laikā informēja par nesakoptajām vietām un piedalījās vides sakopšanā. Iepriekšējo desmit gadu periodā Lielās Talkas pasākumi Carnikavas novadā ir pilnībā attaisnojuši savu pastāvēšanu un sasnieguši savus mērķus.
 
Carnikavas novads kļuvis tīrāks, sakoptāks un tiecas tāds arī būt ne tikai pēc speciāli organizētām aktivitātēm, bet arī ikdienā.
 
Rūpēs par vidi jau 2018. gadā pašvaldība ieviesusi vēl vienu iespēju iedzīvotājiem līdzdarboties tās uzlabošanā – ziņojot par piemēslotām vietām ar mobilo aplikāciju Mobio. Par neatļautās vietās izbērtiem sadzīves atkritumiem iespējams paziņot arī ar mobilo lietotni “Vides SOS”, un ziņojums tiek pārsūtīts pašvaldībai, kurā atrodas piesārņotā teritorija.
 
Par vides tīrību pašvaldības teritorijās ikdienā rūpējas pašvaldības aģentūra “Carnikavas Komunālserviss”. Labiekārtošanas strādnieki regulāri savāc atkritumus īpašumos, pieturvietās, ceļmalās, pludmalē, kā arī dodas sakopt vietas, par ko ziņo iedzīvotāji. Pavasarī darbu uzsāks arī sezonas strādnieki, jo, vasarā palielinoties iedzīvotāju skaitam, darba apjoms aug. Taču par tīrību un kārtību privātīpašumos un teritorijās jārūpējas pašiem īpašniekiem.

Paredzēts, ka 11. maijā Carnikavā tiks organizēta bezmaksas nolietotās elektronikas un lielgabarīta atkritumu savākšana un 8. jūnijā – bezmaksas un nolietoto riepu savākšanu, ko nodrošinās novada atkritumu apsaimniekotājs “Clean R”.

Share on Facebook Tweet