Rakstos

Drukāt

Carnikavas novadam izstrādāta vizuālā identitāte

.

Jura logoCarnikavas novada dome decembrī apstiprinājusi vizuālo identitāti, un turpmāk Carnikavas novadu un pašvaldību pazīs pēc diviem grafiskiem elementiem – ģerboņa un logo.

Novada identitāte izstrādāta, lai radītu vienotu vizuālo valodu novada atpazīstamībai, lai definētu novada vērtības, sajūtu, emociju un priekšstatu kopumu, kas gan ļauj iedzīvotājiem izjust piederību savam novadam un sasaucas ar nākotnes vīzijām un mērķiem, gan izceļ novada unikālās vērtības šeit uz vietas un vairo atpazīstamību ārpus novada robežām.

Vizuālās identitātes izstrādes galvenais vadmotīvs ir unikālā novada daba, zaļais dzīvesveids un aizsargājamās vērtības, novada iedzīvotāji, ģimeniskums un mazpilsētas noskaņa. Izveidojot jauno tēlu, visas šīs vērtības un īpašības tiek godātas un paredz novadu attīstīt par mūsdienīgu ciemu grupu Pierīgā ar interesantu vidi, kas veicina un uztur iedzīvotāju labsajūtu, mieru un labklājību, kā arī saudzē un izceļ vietas vērtības. Vizuālā identitāte veidota tā, lai būtu viegli uztverama, vienkārša, bet vienlaikus moderna un uzsvērtu mūsu novada unikalitāti.

“C” burts novada logotipā ir galvenais elements. Simboliski tas ataino novada vērtības, un “C” kā novada nosaukuma sākumburts nozīmē visa sākumu: “cilvēks, centrs, ceļš, celt, cildenums”. Novada raksturojumam izvēlēts sauklis “Zaļai dzīvei!”, kas ietver gan labklājības, gan zaļās vides faktoru, kuri ir cieši sasaistāmi ar Carnikavas novadu. Novada identitātes atspoguļojumam izvēlēto krāsu paleti veido mūsu dabai un videi raksturīgās krāsas, kas tāpat kā mūsu vide ir dzīvas: zilā – ūdens, zaļā – mežs, ķieģeļsarkanā un ogles pelēkā – kultūras mantojums, sudraba krāsa – jūras viļņi un zivju zvīņas u.c.

Šie un vēl vairāki citi nosacījumi apkopoti vizuālās identitātes rokasgrāmatā, kura ietver informāciju par novada grafiskās identitātes elementu pielietojumu un vadlīnijām lietvedības materiālos un dizaina darbos – iespieddarbos un digitālajā vidē. Jau šajā izdevuma numurā varat redzēt izmaiņas saskaņā ar jauno vizuālo identitāti, kas izpaužas gan videi draudzīgāka papīra izvēlē, gan dizainā.

Turpmāk arī komunikācija ar novada iedzīvotājiem un viesiem tiks veidota vienotā stilā un raisīs novada atpazīstamību caur jauno simbolu, kas veidos lielāku piederības sajūtu šai vietai.

Vizuālās identitātes rokasgrāmata attiecas arī uz objektiem Carnikavas novada vidē, lai vienotā vizuālā valodā celtu godā novada vērtības un vēsturisko mantojumu: paredzētas vienotas norādes, izstrādātas vadlīnijas apgaismojumam, fasādēm, apstādījumiem, atpūtas vietām un citiem labiekārtošanas aksesuāriem, par pamatu vienmēr ņemot dabu un dabīgos materiālus – koku, metālu, ķieģeli, kas novecojot iegūst nevis zaudē vērtību.

Ciešā sasaistē ar vizuālās identitātes radīšanu tapis arī Carnikavas novada stāsts, kas ir vīzija par šo vietu – kādu to attīstīt, veidot. Stāsta īsajā versijā šis koncepts paredz Carnikavas novadu izveidot par lielisku dzīves un darbības vietu mūsu iedzīvotājiem unikālajā dabas ainavā ar kultūrvēsturisku mantojumu, uzsverot, ka esam mūsdienīgs ciemu novads ar zaļu dzīvesveidu Pierīgā pie jūras un ka Carnikavas novada prioritāte ir iedzīvotāju labklājība, kā arī pozitīva, harmoniska, atbalstoša un ērta vide un saikne ar dabu. Bērni un jaunieši šeit var augt un veidoties par personībām dabiskā un radošā vidē, kur pieejami arī atbalstoši pašvaldības pakalpojumi, iespējas izglītoties un pilnveidot savas prasmes. Ģimenes Carnikavā ir nodrošinātas ar nepieciešamajiem pakalpojumiem un atbalstu, kultūras un atpūtas iespējām līdz ar mierpilnu dzīves telpu, ko nodrošina novada unikālās vērtības. Šeit īpaši padomāts par senioru labsajūtu un labklājību un pozitīvo kopā būšanu visiem novada iedzīvotājiem. Tiek sniegts nepieciešamais atbalsts vietējiem uzņēmējiem, veicināta nodarbinātība un atbalstītas radošās ieceres. Carnikavas novads ir kvalitātes zīme, kuru atpazīst aiz tā robežām un kam vēlas līdzināties.

Plānots, ka vizuālās identitātes ieviešana dzīvē noritēs pakāpeniski un darbs pie tā sāksies jau janvārī.  Ar vizuālās identitātes rokasgrāmatu var iepazīties elektroniski ŠEIT, kā arī novada domes Klientu apkalpošanas centrā (Stacijas ielā 5, Carnikavā).
Share on Facebook Tweet