Rakstos

Drukāt

Ar izmaiņām Atkritumu apsaimniekošanas likumā grib veicināt bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanu

.

kompostsLai sekmētu apglabājamo atkritumu daudzuma samazināšanos, Carnikavas novada dome 21. marta sēdē apstiprināja grozījumus “Saistošajos noteikumos par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Carnikavas novadā”.
Lēmums pieņemts, jo šī gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā, kas paredz, ka pašvaldības pašas vai sadarbībā pašvaldības teritorijā izraudzīto atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu veicina iedzīvotāju aktīvu iesaisti atkritumu šķirošanā.
Galvenās izmaiņas saistītas ar noteikto minimālo atkritumu izvešanas biežumu, kas turpmāk būs atkarīga no tā, vai privātmājas īpašnieks vai īrnieks šķiro un kompostē bioloģiski noārdāmos atkritumus savā īpašumā, vai izmet kopējā sadzīves atkritumu tvertnē.

Atkritumu apsaimniekotājs nekontrolēs, vai klientam ir komposta kaudze, un to nedarīs arī pašvaldība. Noslēdzot atkritumu apsaimniekošanas līgumu, pats klients norādīs, vai bioloģiski noārdāmie atkritumi tiek kompostēti.

Līdz šim sadzīves atkritumi no privātmājām bija jāizved ne retāk kā reizi mēnesī, ja to savākšanai izmanto konteinerus, un ne retāk kā divas reizes mēnesī, ja izmanto trafarētos maisus. Jaunā kārtība paredz – ja individuālajās dzīvojamajās mājās bioloģiski noārdāmie atkritumi tiek kompostēti vai šķiroti, neatkarīgi no to uzkrāšanas veida (maiss vai konteiners) atkritumu minimālais izvešanas biežums būs viena reize mēnesī. Savukārt, ja bioloģiskie atkritumi privātmājās netiek ne šķiroti, ne kompostēti, sadzīves atkritumi būs jāizved ne retāk kā divas reizes mēnesī.

Izmaiņas skars arī vasarniekus. Vecā kārtība paredzēja – ja nekustamā īpašuma (vasarnīcas, dārza mājas) lietošanai ir sezonāls raksturs, tad sezonas laikā no 1. maija līdz 15. oktobrim trafarētie maisi bija jāizved ne retāk kā divas reizes mēnesī jeb sezonas laikā kopā – vismaz 11 maisu (ar 60 l tilpumu). Turpmāk atkritumi trafarētajos maisos no vasarnīcas būs jāizved ne retāk kā piecas reizes gadā, un atkritumu radītājam būs tiesības pašam noteikt izvešanas reižu grafiku.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju konteineri saskaņā ar izmaiņām būs jāizved ne retāk kā reizi nedēļā, bet komercdarbībai lietoto ēku atkritumu konteineri – ne retāk kā divas reizes mēnesī. Līdz šim abos gadījumos bija noteikts, ka ne retāk kā reizi mēnesī.

Grozījumi saistošajos noteikumos stāsies spēkā pēc to publicēšanas pašvaldības mājaslapā, saņemot piekrišanu no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas.
 
Share on Facebook Tweet