Rakstos

Drukāt

Aicina skolēnus pieteikties darbam vasaras brīvlaikā

.

Darbs vasara 2Carnikavas novada Sociālais dienests un aģentūra "Carnikavas komunālserviss", turpinot pirms daudziem gadiem aizsākto sadarbību, arī 2018. gada vasarā īstenos skolēnu nodarbinātības pasākumus vasaras brīvlaikā.

Aicinām Carnikavas novadā deklarēto skolēnu (vecumā no 13 līdz 18 gadiem) vecākus pieteikt bērnus sabiedriski lietderīgo darbu veikšanai, par ko jaunieši saņems atalgojumu.

Lai pieteiktos vasaras darbiem, nepieciešams rakstisks vecāku iesniegums, kas jāiesniedz Carnikavas novada Sociālajā dienestā, Stacijas ielā 5 līdz šī gada 31. maijam. Priekšroka būs skolēniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, pārējiem – rindas kārtībā.

Iespēja strādāt vasarā no šī gada 4. jūnija līdz 26. augustam tiks dota kopumā 60 skolēniem, un darbs noritēs piecās grupās, katrā pa 12 jauniešiem. Samaksa būs atbilstoši mūsu valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā par faktiski nostrādāto stundu skaitu, un darbs tiks nodrošināts, nepārsniedzot 20 stundas nedēļā.

D. Landsmane
iconfinder Popular Social Media 02 2329267