Rakstos

Drukāt

Gaujas grīvas ainava iekļauta Latvijas ainavu dārgumu krātuvē

.

Gaujas Grivas ainava Ilze FilipovaGaujas grīvas ainava ar piekrastes kāpu mežiem iekļauta elektroniskajā Latvijas ainavu dārgumu krātuvē “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt”.
Novadniekiem līdz 2018. gada 14. februārim ir iespēja www.ainavudargumi.lv iesniegt savu atmiņu stāstus, fotoattēlus, kas atspoguļo ainavas mainību – gan par Gaujas grīvu, gan citām krātuvē iekļautajām ainavām.

Tos, kuri savus atmiņu stāstus par notikumiem un zīmīgām personībām vēlas gatavot rokrakstā, projekta organizatori lūdz tos ieskenēt un sūtīt uz elektroniskā pasta adresi . Rokrakstu un fotoattēlu skenēšanā un elektroniskā sūtīšanā palīdzību ir iespējams saņemt publiskajās bibliotēkās.

No iesūtītajiem fotoattēliem, stāstiem un vēlējumiem 2018.gadā tiks veidotas reģionālās izstādes un organizētas diskusijas. Diskusijās runās par to, kādu Latviju vēlamies redzēt nākamajās simtgadēs un darbiem, kas darāmi, lai ainavu dārgumu saglabātu nākamajām paaudzēm.

Jau vēstīts, ka sabiedrības vērtējumā nozīmīgo ainavu krātuve tiek veidota kā īpašs vēstījums par Latvijas un tās reģionu dabu un vēsturi, kas jāsaglabā nākamajām paaudzēm. Projekta organizatori ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā Latvijas Nacionālo bibliotēku (LNB), pašvaldību publiskajām bibliotēkām, plānošanas reģioniem un starpinstitucionālo ainavu ekspertu padomi*.

Analizējot sabiedrības viedokli un ekspertu vērtējumus, ainavu ekspertu padome dārgumu krātuvē iekļāvusi 50 ainavas no 243 izvirzītajām – pa desmit no katra Latvijas reģiona un Rīgas reģiona.

Šā projekta organizatori ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) un Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB), kas šovasar aicināja ikvienu Latvijas iedzīvotāju piedalīties kopīgas dāvanas gatavošanā Latvijai, veidojot elektronisku Latvijas ainavu dārgumu krātuvi, kurā iekļautas sabiedrības vērtējumā nozīmīgas ainavas ar īpašu vēstījumu par Latvijas un tās reģionu dabu un vēsturi, kas jāsaglabā nākamajām paaudzēm.

*Ainavu ekspertu padomē iekļauti pārstāvji no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības, Zemkopības un Kultūras ministrijas, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, Dabas aizsardzības pārvaldes, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas Universitātes, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Lielo pilsētu apvienības, Reģionālo attīstības centru apvienības, Latvijas Arhitektu savienības un Latvijas Ainavu arhitektūras biedrības.

Share on Facebook Tweet