Rakstos

Drukāt

Drīzumā uzsāks Eimuru ceļa posma pārbūvi

.

eimuru cels 1200“Šobrīd jāmaksā par kļūdām, par to, ka laicīgi netika ieguldīta nauda ceļa uzturēšanā un meliorācijā,” tā Garciema iedzīvotājs Tālis Tjarve komentē Carnikavas novada domes 25.oktobra domes sēdes lēmumu ar kuru tiek precizēts pašvaldības līdzfinansējums tā sauktā Eimuru ceļa jeb autoceļa “Garciema dzelzceļa pārbrauktuve – Ādažu muiža” posma pārbūvei.
 
T.Tjarve stāsta, ka kolhoza laikos pašreizējās Eimuru pļavas bijuši tik stabili lauki, ka lidmašīnu varēja sēdināt. Lai gan vecāmāte stāstījusi, ka vēl senāk tur bijis purvs pa kuru cilvēki ar laivām braukuši – uz saliņām purvā audzējuši kāpostus, un ar laivām tos veduši cauri purvam uz ceļu. Taču pēc kolhoza sabrukuma četru gadu laikā, kuros meliorācija palaista pašplūsmā, no vienas puses, un zemes atguvušie īpašnieki ne vienmēr varējuši un gribējuši ieguldīt zemes kopšanā, no otras puses, situācija strauji mainījusies.
 
Zeme nosēdās tā, ka, uzbraucot uz lauka ar traktoru, varējis redzēt vien tikai kabīnes augšpusi. “Ceļš staigā. To, kas apakšā, jau ar aci nevar redzēt. Šis ceļš novadam ir tāds kā sāpju bērns. Izmaksas, cik esmu dzirdējis, lielas, bet šis ceļš novadam ir ļoti vajadzīgs. To gan izjūt tikai vietējie – tie, kam te zemes, kas nodarbojas ar lauksaimniecību, kam siens vai malka jāved. Tā "trepe"... Mašīnām, piekabēm tā ir liela slodze. Man piekabe vienreiz gadā jāpārmetina. Metāls to slodzi netur...” novērojumos dalās T.Tjarve.
  
Otra problēma esot putekļi, kuri kā mākonis aiziet pat līdz mežam.
  
Kā zināms, Carnikavas novada attīstības programma 2015. – 2021. gadam paredz Eimuros attīstīt pievedceļus uz lauksaimniecības uzņēmumiem un zemnieku saimniecībām. Tāpēc jau 2015.gada novembrī domes deputāti pieņēma lēmumu piesaistīt Eiropas Savienības finansiālo atbalstu tā sauktā Eimuru ceļa jeb autoceļa “Garciema dzelzceļa pārbrauktuve – Ādažu muiža” posma pārbūvei. No Eiropas lauksaimniecības fonda iespējams piesaistīt finansējumu līdz 120 000 eiro. Taču pēc lēmuma, uzsākot darbus, ģeotehniskās izpētes rezultātā autoceļa pamatnē tika konstatēta putekļaina smilts, minerālās dūņas un kūdra. Tas nozīmē, ka ceļa izbūvei nepietiek vien ar asfalta uzklāšanu, bet nepieciešams veikt atkūdrošanas un pamatnes pastiprināšanas darbus, lai novērstu ceļa staigāšanu. Ceļa pamatnes nomaiņa ievērojami sadārdzina pirmsākumos plānotās autoceļa pārbūves izmaksas, kā rezultātā ceļa kopējās izmaksas ir 516 290,15 eiro.
  
“Carnikavas Komunālserviss” ceļu un tiltu būvinženieris Mārtiņš Leitāns skaidro, ka projekta rezultātā Eimuru ceļa posms “Garciema dzelzceļa pārbrauktuve – Ādažu muiža” tiks kapitāli pārbūvēts. Ceļam tiks veikti atkūdrošanas un pamatnes stiprināšanas darbi ar ģeosintētiskiem materiāliem. Tiks veikta grunts nomaiņu 1,8 metru dziļumā, lai ceļam nodrošinātu nepieciešamo nestspēju.
D. Zandfelde
Share on Facebook Tweet