Rakstos

Drukāt

Divās ekspedīcijās izzinātas dabas parka “Piejūra” vērtības

.

Ekspedicija Garezeri Foto Rita Araja 22072017 1Jūlijā dabas parka "Piejūra" Carnikavas novada teritorijā norisinājās divas ekspedīcijas, kuru dalībnieki izzināja "Piejūras" nozīmīgākās vērtības, ģeoloģiskos veidojumus un dabas daudzveidību, kā arī vērtēja, kāda ir cilvēka darbības ietekme uz ekosistēmu.
 
Ekspedīcija "Garezeri un to dabas bagātības!" 22. jūlijā pulcēja vairāk nekā 40 interesentu – vietējos iedzīvotājus, ģimenes ar bērniem un citus. Pieredzējušo dabas pētnieku – hidrobiologu Andra un Loretas Urtānu un botāniķes Leldes Eņģeles vadībā ekspedīcijas dalībnieki izstaigāja Garezeru apkārtni, kur trijās "dabas stacijās" uzzināja par Garezeru izcelsmi un tajos mītošo dzīvo radību, ūdensaugiem un to nozīmi, kā arī par priežu sila daudzveidību un piejūras mežaino kāpu izcelsmi.
 
Ekspedīcija "Gaujas vecupe un tās dabas bagātības!", kas norisinājās 24. jūlijā, tika īpaši organizēta Carnikavas pamatskolas vasaras nometnes dalībniekiem, lai bērni padziļināti iepazītu savas apkārtnes dabas bagātības. Nometnes dalībnieki ekspedīcijā uzzināja, kas ir Gaujas vecupe, kā tā veidojusies, cik daudzveidīga ir daba tās apkārtnē. Skolēniem arī darbojās praktiski – mikroskopā pētīja ūdensaugus un ūdensdzīvniekus, attīrīja tuvējo Gaujas vecupi no aizauguma, zīmēja ekspedīcijas laikā novērotās dzīvās radības, un kopumā uzzināja daudz jauna par dabas nozīmi cilvēka dzīvē.
 
Ekspedīciju dalībnieki arī tika aicināti iesaistīties akcijā "Pēti dabu pats!". Vairāk par to var uzzināt vietnē www.baltijaskrasti.lv.
 
Ekspedīcijas norisinājās Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā projekta "Vesels dabas parks – vesels Tu!" ietvaros. Projektu īsteno nodibinājums „Eko forums" sadarbībā ar Carnikavas novada pašvaldību un biedrību "Baltijas krasti".
 
Ekspedīciju mērķis bija izglītot Carnikavas novada iedzīvotājus par dabas parku "Piejūra", zaļo zonu nozīmi un pienesumu sabiedrībai, kā arī popularizēt teritorijas dabas un kultūras vērtības, tā sekmējot dabas šo vērtību saudzēšanu.
 
Dabas parkā "Piejūra" sastopama liela dabas daudzveidība, un tas ir iekļauts Eiropas Savienības aizsargājamo teritoriju tīklā Natura 2000. Viena no dabas parka vērtībām ir Garezeri – brūnūdens ezeri, kas atrodas starp piejūras kāpām. Garezeri ir ļoti daudzveidīgi – to smilšainie krasti mijas ar purvainiem, ezeros ir salu veidojumi un sastopamas retas augu sugas. Līdzās ezeriem ir augstas kāpas ar ķērpjiem bagātiem siliem, savukārt zemākajos krastos un starpkāpu ieplakās izveidojies purvains mežs ar sfagniem un vaivariņiem.
 
Aicinām sekot projekta "Vesels dabas parks – vesels Tu!" jaunumiem arī sociālajos tīklos:
https://www.facebook.com/baltijaskrasti.lv/
https://twitter.com/balticoasts
 
Kontaktinformācijai:
Rita Arāja
E-pasts:
Tel.: 28262608
 
Veselsdaba logo visi
Share on Facebook Tweet