Rakstos

Drukāt

Brīdina par iespējamu putnu gripas uzliesmojumu

.

Vistas 800Pārtikas un veterinārais dienests brīdina, ka pastāv ļoti augsta iespējamība, ka augsti patogēnā putu griba skars arī Latviju, ņemot vērā, ka lielākajā daļā Eiropas Savienības valstu un arī Latvijas kaimiņvalstīs šī slimība ir konstatēta, un ir sācies gājputnu atgriešanās periods.
 
Saslimšanas sekas mājputnu ganāmpulkos ir ne tikai putnu masveida nobeigšanās un inficētā ganāmpulka pilnīga iznīcināšana, bet arī mājputnu un to produktu pārvietošanas un tirdzniecības, arī eksporta ierobežojumi, tādējādi apdraudot putnkopības nozares uzņēmējdarbību gan reģionos, gan valstī kopumā.
 
Grozījumi Ministra kabineta noteikumos Nr.291 "Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām" nosaka, ka putnu gripas draudu visaktuālākajā periodā – no 2017. gada 2. marta līdz 2017. gada 31. maijam:
- visi mājputni, neatkarīgi no to skaita un sugas jātur slēgtās telpās, novēršot kontaktu ar savvaļas putniem un dzīvniekiem;
- ir aizliegta izbraukuma tirdzniecība ar mājputniem un inkubējamām olām;
- ir aizliegti tirgi, izstādes, skates un citi pasākumi, kuros iesaistīti mājputni.
 
Putnu gripa ir akūta, ļoti lipīga putnu infekcijas slimība, kas rada bojājumus dažādās orgānu sistēmās un tās klīniskā izpausme atkarīga no ierosinātāja patogenitātes. Ar putnu gripu slimo vistas, pīles, zosis, tītari, paipalas, pāvi, fazāni un strausi, retāk citas putnu sugas.
 
Slimības ierosinātājs ir Orthomyxviridae ģints Influenza A vīruss, kura apvalkā atrodas divi proteīni, hemaglutilīns (H) un neiraminidāze (N) ar vairākiem apakštipiem. Vispatogēnākie putnu gripas vīrusa apakštipi pieder H5 un H7 variantiem. Vairums apakštipu kombināciju neizraisa saslimšanu, taču atsevišķi apakštipi ir ļoti bīstami un var izraisīt saslimšanu kā putniem tā zīdītājiem, tai skaitā cilvēkiem.
 
Vīrusa izplatītāji ir savvaļas putni, sevišķi ūdensputni, kam slimība var noritēt subklīniski – bez raksturīgajām pazīmēm. Mājputni var inficēties nonākot tiešā kontaktā ar inficētajiem putniem vai uzņemot slimības ierosinātāju ar inficētu barību vai ūdeni.
 
Slimību uz citām novietnēm var pārnest ar inficētiem putniem, novietnes aprīkojumu, darbarīkiem, iepakojuma materiāliem, barību, darbiniekiem, transportlīdzekļiem utt.
 
Share on Facebook Tweet