Rakstos

Drukāt

Pieejams atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem un uzņēmējdarbības attīstīšanai laukos

.

lad-logo 400Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka no 2016. gada 11. jūlija līdz 10. augustam izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā", bet no šī gada 25.jūlija līdz 24.augustam – projektu iesniegumu pieņemšanu "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem".
 
Apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību un nodarbinātību lauku teritorijā, kā arī dažādot ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni lauku reģionos.
 
Kā atzinis LAD direktores vietnieks Ğirts Krūmiņš, šis ir ilgi gaidīts atbalsta pasākums, jo tā ir iespēja maziem lauku uzņēmējiem attīstīt uzņēmējdarbību lauku teritorijās, kā arī pilnveidot tūrisma pakalpojumus. "Tā ir iespēja ne tikai radīt darba vietas laukos, bet saglabāt arī esošās," saka Ğ.Krūmiņš un aicina lauku uzņēmējus būt aktīviem un izmantot šo iespēju.
 
Pirmās kārtas pieejamais publiskais finansējums pieejams vairākām aktivitātēm:
-"Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība" un "Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana" 5 000 000 EUR apmērā, sadalot to pēc reģionalizācijas principa;
-aktivitātei "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" 5 000 000 EUR apmērā, arī to sadalot pēc reģionalizācijas principa.
 
Projekta iesnieguma veidlapas un plašāka informācija par pieejamo finansējumu katrām reģionam pēc reģionalizācijas principa, kā arī nosacījumiem atbalsta saņemšanai, ir pieejama LAD mājaslapā.
 
Projektu pieņemšana notiek Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstības" apakšaktivitātē.
 
Savukārt apakšpasākuma "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem" mērķis ir sekmēt gados jaunu cilvēku iesaistīšanos pastāvīgā lauksaimniecības darbībā un nodrošināt darbaspēka atjaunošanos un paaudžu nomaiņu lauksaimniecības sektorā, atbalstot gados jaunus cilvēkus, kas saimniecības vadītāja statusā pirmo reizi dibina ekonomiski dzīvotspējīgu saimniecību, lai ražotu lauksaimniecības produkciju vai savā īpašumā pārņemtu esošu saimniecību.
 
Otrās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai" ir EUR 8 000 000, kas sadalīts ievērojot reģionalizācijas principu.
Projekta iesnieguma veidlapa un detalizētāki pasākuma nosacījumi pieejami LAD mājaslapā ŠEIT.
 
Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāva foajē (tālr. 67095000).
 
Vairāk informācijas:
Lauku attīstības daļa, tālr.: 25726007;
LAD Klientu daļa, tālr.: 67095000.
Share on Facebook Tweet