Rakstos

Drukāt

Gaujā ielaisti gandrīz 3 miljoni nēģu kāpuru

.

Negu kapuri2 8003. jūnijā jau ceturto gadu pēc kārtas Carnikavas novada pašvaldības pārstāvji sadarbībā ar zinātnisko institūtu "Bior" un zivju audzētavas "Brasla" speciālistiem Gaujas upē, posmā no Siguldas līdz Gaujas ciemam Inčukalna novadā, ielaida aptuveni 2 814 000 nēģu kāpuru, lai nodrošinātu nepārtrauktu nēģu atražošanas procesu.
 
Nēģu kāpuru mākslīgā pavairošana tiek īstenota par līdzekļiem, kurus pašvaldība iepriekšējā gadā ir ieņēmusi no novada zvejniekiem par zvejas tiesību iznomāšanu. Tādējādi pašvaldība rūpējas, lai Carnikavas novadam raksturīgo nēģu zveju varētu saglabāt un attīstīt arī nākotnē.
 
Negi 7
 
Ielaistie nēģu kāpuri trīs gadus pavadīs upē, pēc tam migrēs uz jūru, kur barosies vēl pāris gadu, bet pēc tam atgriezīsies nārstot Gaujā. Nēģi pieaug aptuveni 6 – 7 gadu laikā.
 
Share on Facebook Tweet