Rakstos

Drukāt

Lauksaimnieki platību maksājumiem varēs pieteikties tikai elektroniski

.

labiba 800Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka turpmāk pieteikties platību maksājumiem varēs tikai elektroniski, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS).
 
Piesakoties platību maksājumiem elektroniski, lauksaimniekiem ir vairāki būtiski pozitīvi ieguvumi. Palielināsies to lauksaimnieku skaits, kas platību maksājumus saņems jau oktobrī. Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā kļūdas ir iespējams novērst jau pieteikuma iesniegšanas brīdī, tas savukārt ļauj izvairīties no sankcijām.
 
Pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu, varēs no šā gada 11. aprīļa līdz 22. maijam. Lai sniegtu visu nepieciešamo atbalstu lauksaimniekiem, LAD martā organizēs informatīvus seminārus vismaz 26 atšķirīgos administratīvo teritoriju centros, aptverot visu Latvijas teritoriju, bet no 11. aprīļa sniegs klātienes konsultācijas vairākos pagastu centros un palīdzēs klientiem aizpildīt pieteikumus elektroniski.
 
2. martā plkst. 11.00. šāds informatīvais seminārs notiks Ādažos (Gaujas ielā 33A), kurā būs iespējams saņemt informāciju no LAD Lielrīgas reģionālās pārvaldes darbiniekiem par pieteikšanos EPS, kā arī noslēgt līgumu.
 
Tiem klientiem, kuriem nav pieejams dators ar interneta pieslēgumu, iespēja iesniegt pietikumus būs gan minēto konsultāciju laikā, gan arī apmeklējot LAD klientu apkalpošanas centrus. Atbalstu sniegs arī Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs.
 
LAD ir digitalizējis visus iepriekšējā gada pieteikumus, tāpēc klientiem, kas lietos EPS pirmo reizi, arī ir iespēja kopēt iepriekšējā gada pieteikumus. Sistēma sniegs brīdinājumus arī gadījumos, ja klients aizmirsīs pieteikties kādam no atbalsta veidiem, kuru būs saņēmis iepriekšējos gados, kā arī neļaus pieteikt neatbilstošas platības.
 
Lai nodrošinātu vienmērīgu pāreju uz pilnīgu vienoto iesniegumu iesniegšanu elektroniskā veidā, lauksaimnieki, kuri 2016. gadā vēlas iesniegt vienoto iesniegumu papīra formātā, līdz 15. aprīlim jāiesniedz pieprasījums LAD par vienotā iesnieguma veidlapas un kartes sagatavošanu papīra formātā, īpaši norādot LAD klienta reģistrācijas numuru. LAD veidlapas un kartes papīra formātā tiks izsniegtas pieprasījuma iesniedzējiem no 25. aprīļa.
 
Ja saimniecībā ir 10 vai vairāk hektāru lauksaimniecības zemes, un ja saimniecība piesakās LAP pasākuma "Agrovide un klimats" vai "Bioloģiskā lauksaimniecība" atbalstam, tad atbalsta saņemšanai obligāti jāpiesakās tikai EPS jau 2016. gadā.
 
LAD atgādina – lai varētu lietot EPS un iesniegt tajā iesniegumu, lauksaimniekiem jānoslēdz līgums par LAD EPS izmantošanu. Līguma forma ir pieejama gan elektroniski LAD mājaslapā www.lad.gov.lv izvēlnē "Kā kļūt par EPS lietotāju", gan arī jebkurā LAD klientu apkalpošanas centrā. Aizpildītu līgumu var iesniegt gan personīgi LAD klientu centros, gan elektroniski, izmantojot elektronisko parakstu.
 
Jautājumu un neskaidrību gadījumos lauksaimnieki var saņemt konsultācijas jebkurā LAD klientu apkalpošanas centrā klātienē, rakstot e-pastu: vai zvanot uz informatīvo tālruni 67095000.
 
Informāciju sagatavoja:
Kristīne Ilgaža
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Tālrunis: 67027830, 67027384
E-pasts:
Share on Facebook Tweet