Rakstos

Drukāt

Bāriņtiesa aicina kļūt par audžuģimeni un palīdzēt bērnam izaugt

.

Audzugimene 1Cilvēka dabā ir palīdzēt līdzcilvēkiem – ziedot labdarībai, uzklausīt drauga bēdas un piedāvāt atbalstu, atdot lietas, kas pašam nav vajadzīgas, bet citam var lieti lieti noderēt. Bet varbūt tu esi gatavs atvērt savas mājas durvis un dāvināt sirds siltumu bērniem, kas palikuši bez vecāku rūpēm un mīlestības?
 
Varbūt arī tavas ģimenes roku vadīts kāds mazulis var mācīties staigāt, runāt, rūpēties par sevi un apjaust, ka šajā pasaulē viņš kādam ir svarīgs un vajadzīgs?
 
Laikā, ko bērns pavada ģimenē, nevis bērnu namā, viņš mācās par ģimenes savstarpējām attiecībām, iepazīstas ar sadzīvi un ikdienas pienākumiem, apjauš, ka mamma un tētis mīl un rūpējas par bērniem.
 
Audžuģimene ir ģimene, kas apguvusi īpašu apmācību un saņēmusi audžuģimenes statusu. Šī ģimene var uzņemt audzināšanā uz noteiktu laiku bērnus no ģimenēm, kas nonākušas krīzes situācijā, vai arī bērnus, kuri zaudējuši savus vecākus vai kuru vecāki dažādu iemeslu dēļ nevar par viņiem rūpēties. Audžuģimene dod iespēju šādam bērnam nenokļūt ārpusģimenes aprūpes iestādē, bet gan izaugt ģimeniskos apstākļos. Audžuģimenei ir tiesības izvēlēties, kāda vecuma bērnus viņa būtu gatava uzņemt savās mājās.
 
Lai kļūtu par audžuģimeni:
1. Jāvēršas dzīvesvietas bāriņtiesā, uzrādot personu apliecinošus dokumentus, jāiesniedz iesniegums noteiktā formā, par audžuģimenes statusa piešķiršanu, kā arī ģimenes ārsta, un psihiatra - narkologa izziņas par veselības stāvokli.
2. Bāriņtiesa mēneša laikā izskata dokumentus, izpēta audžuģimenes statusa pretendentu dzīves apstākļus, kā arī viņu motivāciju un spējas audzināt bērnu.
3. Bāriņtiesa sniedz atzinumu par audžuģimenes statusa pretendentu piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.
4. Audžuģimenes statusa pretendenti bez maksas noklausās mācību kursu.
Kursos kvalificēti speciālisti - mediķi, juristi, psihologi, sociālie darbinieki vada lekcijas par bērnu aprūpes un attīstības jautājumiem, saskarsmi ģimenē, tiesisko regulējumu un citām aktuālām tēmām, kas noderīgas ne vien audžuģimenei, bet ikvienai ģimenei. Kursu noslēgumā to dalībnieki kārto eksāmenu un saņem apliecību.
5. Bāriņtiesa pēc mācību kursa beigām veic pārrunas ar pretendentiem un pieņem lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu vai atteikumu piešķirt audžuģimenes statusu.
6. Ja ģimenē tiek ievietots bērns, tiek noslēgts līgums starp ģimeni un pašvaldību.
 
Audžuvecāki var izvēlēties, kāda vecuma bērnus labprāt uzņemtu un audzinātu savā ģimenē.
 
Pēc tam, kad ģimenē tiek ievietots bērns, audžuģimene saņem:
- atlīdzību 113,83 eiro mēnesī neatkarīgi no audzināšanā nodoto bērnu skaita;
- pabalstu bērna uzturam (kura apmēru nosaka katra pašvaldība) un pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei pašvaldības noteiktā apmērā (par katru bērnu);
- pašvaldības sociālā darbinieka atbalstu un palīdzību problēmu risināšanā.
 
Sīkāku informāciju par apmācībām un audžuģimenes statusa iegūšanu varat saņemt Carnikavas novada bāriņtiesā pa tālruni 67993787, 28633407 vai zvanot Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta konsultantei Rīgas reģionā Brigitai Veidmanei pa tālruni 67359154 (pirmdienās un ceturtdienās), mob.: 20241655.
 
Nāc un jautā arī tad, ja pašlaik vēl šaubies vai neko nezini par audžuģimenēm, vai Tevi vienkārši urda ziņkāre! Palīdzēsim kopā mūsu bērniem!
 
Carnikavas novada Bāriņtiesa
Share on Facebook Tweet