Rakstos

Drukāt

VID pastiprināti pārbaudīs lauksaimniecības produktu tirgošanu

.

Darzeni 2Lai novērstu likumpārkāpumus tirdzniecībā, Valsts ieņēmumu dienests (VID) pievērš pastiprinātu uzmanību situācijai Latvijas tirgos.
 
Vasaras periodā Latvijas tirgos gan ārvalstu tirgotāji cenšas realizēt ievērojamu daudzumu augļu un dārzeņu, gan arī Latvijas tirgotāji tirgo no kaimiņvalstīm ievestu preci, taču maldīgi uzdod to par pašu izaudzētu.
 
Tas rada nevienlīdzīgu konkurenci pašmāju zemniekiem, kuri realizē pašu izaudzēto lauksaimniecības produkciju. VID arī aicina iedzīvotājus ziņot par iespējamiem pārkāpumiem nodokļu nomaksas jomā, zvanot uz VID anonīmo diennakts bezmaksas uzticības tālruni 80009070, rakstot uz e-pasta adresi vai arī vēršoties VID jebkurā citā klientam ērtā veidā.
 
VID atgādina, ka tās fiziskās personas, kuras tirgo pašaudzētu produkciju, t.i., piemājas saimniecībā audzētus dārzeņus, augļus un ogas un kuru ienākumi no to pārdošanas nepārsniedz 3000 euro gadā, var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicēji un tām nav jāizmanto kases aparāts.
 
Tas attiecas arī uz tām fiziskajām personām, kuras gūst ienākumus no savvaļas velšu vākšanas (sēņošanas, ogošanas, savvaļas ārstniecības augu un ziedu vākšanas, kopš 2015. gada 3. jūnija – arī parka vīngliemežu ieguves), ja tie nepārsniedz 3000 euro gadā.
 
Tomēr šīm personām ir jāspēj pēc pircēja pieprasījuma izsniegt stingrās uzskaites kvīti, Jāveic arī uzskaite par gūtajiem ienākumiem, jo, ja kopējie ienākumi no minētajām darbībām pārsniedz 3000 euro gadā, personai piecu darba dienu laikā jāreģistrējas VID kā saimnieciskās darbības veicējai un turpmāk jāiesniedz Gada ienākumu deklarācija.
 
Savukārt tirgū vai nakts tirdzniecības vietās pārdodot iepirktas lauksaimniecības preces, ir obligāti jāreģistrējas VID kā saimnieciskās darbības veicējam un jāizmanto elektroniskais kases aparāts. Kases aparāts ir jāizmanto arī gadījumā, ja paša audzētu vai ražotu preču tirgotājs ir pievienotās vērtības nodokļa maksātājs.
 
Citu valstu tirgotājiem, uzsākot pārdot Latvijas tirgos vai nakts tirdzniecības vietās ievestu lauksaimniecības produkciju, ir jāreģistrējas VID kā pievienotās vērtības nodokļa maksātājam.
 
VID atgādina, ka kopumā tirdzniecība tirgos ir atļauta speciāli iekārtotajās, tirgus pārvaldītāja norādītajās tirdzniecības vietās juridiskajām vai fiziskajām personām, kuras reģistrējušas saimniecisko darbību un pārdod preces, un fiziskajām personām, kuras pārdod pašu ražoto lauksaimniecības produkciju.
 
Pārbaužu laikā Latvijas tirgos VID inspektori pārbaudīs:
• vai tiek izsniegts elektroniskā kases aparāta čeks, vai tirdzniecības vietā atrodas preču izcelsmes dokumenti un dokumentu reģistrs gadījumos, ja tiek tirgota iepirkta lauksaimniecības produkcija. Minētie nosacījumi attiecas arī uz gadījumiem, ja tirgotājs tirgo paša iegūtu vai ražotu produkciju un ir reģistrēts VID pievienotās vērtības nodokļu maksātāju reģistrā;
• vai tirgotājs pēc pieprasījuma var izsniegt stingrās uzskaites kvītis, ja tiek tirgota paša iegūta vai ražota produkcija, un tirgotājs nav reģistrēts VID pievienotās vērtības nodokļu maksātāju reģistrā.
 
Lai pārliecinātos, ka tirgotājs patiešām pārdod pašaudzētu produkciju, t.i., Latvijā audzētus dārzeņus, augļus un ogas, VID nepieciešamības gadījumā apsekos pārdevēju lauksaimniecības produkcijas audzēšanas vietas, pārliecināsies par zemes platības izmantošanu attiecīgās produkcijas audzēšanai, par pārdevēju piedāvātā sortimenta audzēšanu, kā arī pārbaudīs vai ar esošajiem darba spēka resursiem iespējams nodrošināt realizējamās produkcijas daudzumu.
 
Pārbaužu laikā īpaša uzmanība tiks arī pievērsta lauksaimniecības produkcijas tirgotājiem no citām valstīm.
Ņemot vērā līdzšinējo veiksmīgo sadarbību, VID aicina arī Rīgas pašvaldības policiju pievērst uzmanību, vai nakts tirdzniecības vietās lauksaimniecības produkciju netirgo personas no citām valstīm, un par konstatētajiem gadījumiem informēt VID.
 
Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID Nodokļu un muitas informatīvo tālruni 67120000, konsultēties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai arī sūtīt savu jautājumu, izmantojot VID mājaslapas sadaļu "Uzdot jautājumu VID".
 
VID Sabiedrisko attiecību daļa
Share on Facebook Tweet