Rakstos

Drukāt

NVA aicina darba devējus pieteikties subsidēto darba vietu izveidei

.

NVANodarbinātības valsts aģentūra (NVA) uzsāk darba devēju pieteikumu pieņemšanu dalībai pasākumā „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem".
 
Pasākuma mērķis ir bezdarbnieku nodarbināšana subsidētajās darba vietās, lai palīdzētu bezdarbniekiem izprast darba tirgus prasības, veicinātu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā.
 
Darba devēji var būt - komersanti (izņemot ārstniecības iestādes, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana), pašnodarbinātas personas, biedrības vai nodibinājumi (izņemot politiskās partijas).
 
Darba devējs katram pasākumā iesaistītajam bezdarbniekam nodrošina kvalificētu darba vadītāju, kas palīdz mērķa grupas bezdarbniekam apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas.
 
NVA darba devējam nodrošina šādu finanšu atbalstu pasākuma īstenošanai:
1. Dotāciju bezdarbnieka darba algai 50 procentu apmērā no bezdarbnieka ikmēneša darba algas, nepārsniedzot valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru;
2. Dotāciju darba vadītāju atlīdzībai (piemaksa vai ikmēneša darba alga, ja ir noslēgts darba līgums par darba vadītāja pienākumu izpildi) 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra;
3. Dotāciju VSAOI iemaksām, ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti, un kurš nodarbina bezdarbniekus šādās profesijās – asistents vai pavadonis personām ar invaliditāti, surdotulks, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulks, interešu pulciņa audzinātājs un speciālais pedagogs personām ar invaliditāti, vai, ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura statūti paredz atbalsta sniegšanu personām ar redzes invaliditāti. Kopējais pasākumā nodarbināto skaits nepārsniedz 50 procentus no kopējā biedrībā vai nodibinājumā nodarbināto skaita.
 
Finanšu atbalstu bezdarbnieku nodarbināšanai nodrošina 12 - 24 mēnešus.
 
Pasākumu organizē šādiem mērķa grupas bezdarbniekiem, kuri atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
1. persona ir bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus*;
2. persona ir bijusi bez darba vismaz 24 mēnešus*;
3. persona ir bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus* un ir pieaugušais ar vienu vai vairākiem apgādājamiem (dokumentāri apliecina);
4. persona ir bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus* un ir vecāka par 55 gadiem;
5. persona ir vecāka par 55 gadiem.
 
* nav bijusi uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu" ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma
 
Oksana Strupka, NVA Siguldas filiāles eksperte
 
Tālr.: 67870997, 25685857
 
Vairāk informācijas informācija ŠEIT.
 
ES darbs
Share on Facebook Tweet