Rakstos

Drukāt

Garciemieši nodibina biedrību un modelē sava ciema nākotni

.

Garciemiesi modelesanaBeidzot arī Garciems ir cēlies no ziemas miega, kas raksturīgs senajiem vasarnīcu rajoniem, un 23. novembrī pozitīvā un draudzīgā gaisotnē nodibināja biedrību "Garciemieši".
 
Tās izveidi rosināja iniciatīvas grupa no Garciema iedzīvotāju vidus, un par cilvēku ieinteresētību liecināja kuplais garciemiešu pulks 38 iedzīvotāju sastāvā, kas bija ieradušies uz tikšanos Kalngales dienas centrā "Kadiķis". Biedrības dibināšanas galvenais mērķis – iespēja iedzīvotājiem aktīvi līdzdarboties Garciema vides, pasākumu un aktivitāšu veidošanā, saglabājot unikālās dabas vērtības.
 
Garciema īpašais novietojums pie Baltijas jūras, nost no starptautiskajiem ceļiem, Piejūras dabas parka ielokā pie mežiem, kas bagāti ar dabas veltēm, veido izcilu dzīves vidi. Par savu patstāvīgo dzīvesvietu to izvēlas aizvien vairāk ģimeņu, tāpēc vasarnīcu rajons strauji pārtop par privātmāju ciematu. Līdz ar to svarīgi kļūst jautājumi par ciema infrastruktūru, kā arī kultūras, izglītības, sporta, atpūtas un medicīnas iespējām, vienlaikus saglabājot unikālo dzīves vidi.
 
Nodibinot biedrību "Garciemieši", 35 iedzīvotāji sanāksmes laikā nekavējoties aizpildīja pieteikumu par iestāšanos tajā, un daļa biedru jau veica biedru naudas iemaksu, kas paredzēta EUR 20 gadā. Tikšanās laikā apstiprinājās, ka Garciemā dzīvo ļoti ieinteresēti, izglītoti un mērķtiecīgi cilvēki, kuri vēlas līdzdarboties un kam ir svarīga Garciema nākotne. Tādēļ biedrības uzdevums ir veicināt gan Garciema iedzīvotāju iesaistīšanos sabiedriskajos procesos Carnikavas novadā, gan sadarbību ar novada domi, kā arī piedalīties Garciema attīstībā.
 
Arī jaunievēlētais biedrības "Garciemieši" valdes priekšsēdētājs Iļja Kucevalovs par galveno prioritāti atzina komunikāciju ar iedzīvotājiem: "Vispirms, protams, sāksim, ar iedzīvotāju informēšanu. Mūsu mērķis ir garciemiešu dzīves kvalitātes uzlabošana, bet katram ir savas domas par to, kas ir augsta dzīves kvalitāte. Tieši tāpēc ir ļoti svarīgi, lai pēc iespējas vairāk garciemiešu varētu iestāties biedrībā un paust savu viedokli." Tuvākajā laikā plānots jauno biedrību reģistrēt Latvijas Uzņēmumu reģistrā, lai tā varētu sekmīgi darboties Garciema iedzīvotāju interesēs, kā arī izveidot biedrības mājas lapu internetā.
 
Viens no jaunās biedrības pārstāvjiem ir arī garciemietis un Latvijā labi pazīstamais aktieris Gundars Āboliņš. Viņš stāsta, kāpēc nodibināta jaunā biedrība: "Lai būtu vieglāk, radošāk un interesantāk pašiem dzīvot! Lai mēs savās mājās – Garciemā – nejustos kā kādu citu interešu apkalpojošais personāls, lai kaimiņi savā starpā sadarbotos, biežāk viens ar otru satiktos, kopā padarītu kādu labu darbu un nosvinētu kopīgus svētkus. Mūsu ierosinājumam atsaucās negaidīti daudz garciemiešu – dažādu tautību, vecuma un politisko uzskatu piekritēji, kas savu bērnību, jaunību un brieduma gadus ir dzīvojuši Garciemā un savu dzīvesvietu joprojām nav mainījuši. Lai mums nākotnē biežāk iznāktu vienoties "par" un mazāk – "pret"!"
 
Lai iestātos biedrībā, jāaizpilda pieteikums, ko iespējams saņemt elektroniski, rakstot uz e–pastu: vai arī personiski vēršoties pie biedrības „Garciemieši" valdes pārstāvjiem pa tālr. 29473257.
 
Savukārt 28. un 29. novembrī 14 garciemieši centra "Pīlādzis" telpās kopā ar novada domes pārstāvjiem ģenerēja idejas Garciema attīstībai vadītājas Vitas Brakovskas vadībā. Tas notika pasākuma "Nākotnes pilsētas spēle" ietvaros, ko rīko Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Britu padomi, Carnikavas novada domi un biedrību "ZINIS". Iedzīvotāju idejas vērtēja paši pasākuma dalībnieki, un pirmo vietu ieguva iecere par Garciema Garo festivālu, kas visa 2015. gada garumā norisināsies Garciemā, pulcējot ciema iedzīvotājus un viņu draugus.
 
Biedrība "Garciemieši"
Share on Facebook Tweet