Rakstos

Drukāt

Darba devējiem iespēja reģistrēt vakances bez maksas

.

nva logo1Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) informē, ka darba devējiem ir dažādi ieguvumi, sadarbojoties ar NVA.
 Ieguvums:
• bez maksas reģistrēt savas vakances un meklēt nepieciešamos darbiniekus CV/Vakanču datu bāzē, kas aptver visus Latvijas rajonus;
• sniedz iespēju maksimāli ātri un efektīvi izplatīt pieprasījumu pēc konkrētiem darbiniekiem;
• palīdz organizēt darbinieku meklēšanu, jo aģentūras atbildīgie darbinieki ne retāk kā reizi divās nedēļās sazinās ar darba devēju, lai pārliecinātos par darba devēja izmantotā aģentūras pakalpojuma veiksmīgu norisi;
• nodrošina iespēju saņemt aģentūras palīdzību potenciālo darbinieku pirmreizējās atlases organizēšanā
 
Kā var reģistrēt:
Brīvo darba vietu var reģistrēt aģentūras filiālēs personīgi, telefoniski vai elektroniski CV/Vakanču portālā.
Lai iegūtu informāciju par aģentūrā reģistrēto brīvo darba vietu aktualitāti, aģentūras filiāles ne retāk kā reizi divās nedēļās sazinās ar darba devējiem, kuri apstiprina vai noliedz brīvo darba vietas aktualitāti.
 
Darba devējs var izvēlēties brīvās darba vietas publicēšanas veidu:
• Atklātā brīvā darba vieta – sludinājumu par brīvo darba vietu izvieto redzamā vietā Aģentūras filiāles telpās, norādot darba devēja kontaktinformāciju.
• Daļēji slēgtā brīvā darba vieta – sludinājumu par brīvo darba vietu izvieto redzamā vietā Aģentūras filiāles telpās, neuzrādot darba devēja nosaukumu un kontaktinformāciju. Kontaktinformāciju nodod tikai piemērotiem pretendentiem.
• Slēgtā brīvā darba vieta – sludinājumu par brīvo darba vietu nepublisko, bet veic piemērotu pretendentu atlasi.
 
Aģentūras darbinieki veic darbinieku atlasi no bezdarbnieku un darba meklētāja vidus pēc darba devēja pieprasījuma divējādi:
• aģentūras darbinieki izvēlas piemērotāko darbinieku un organizē darba devēja un pretendenta tikšanos.
• NVA darbinieki veic pretendentu atlasi no datu bāzes un to elektroniski nosūta darba devējam, kurš pats veic pretendentu atlasi, par rezultātu informējot NVA darbiniekus.
 
Sīkāka informācija par Siguldas filiāli, rakstot uz e-pastu vai zvanot 67870970 Santai Brauerei.
 
Share on Facebook Tweet