Rakstos

Drukāt

Paziņojums par mutiskās izsoles rezultātu apstiprināšanu nomas objektam Lilastē

.

Ziemelu28 800Carnikavas novada dome informē, ka ir notikusi mutiskā izsole nomas objektam Ziemeļu ielā 28, Lilastē.
Ar Carnikavas novada domes 22.01.2014. lēmumu (protokols Nr.2, 21.§) nodots iznomāšanai pašvaldības nomas objekts – nekustamā īpašuma Ziemeļu iela 28, Lilaste, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 001 0022, sastāvā esošās būves – pagraba – bunkura (kadastra apzīmējums 8052 001 0022 001) daļa 248,3 m2 platībā (terase 150 m2 platībā, pagrabs 88,3 m2 platībā (telpa Nr.1 nedzīvojamā iekštelpa – 77,0 m2, telpa Nr.2 nedzīvojamā iekštelpa – 11,3 m2)) un inženierbūves – asfalta laukuma (kadastra apzīmējums 8052 001 0022 003) – daļa 10 m2 platībā.
Izsole notika šī gada 7. februārī un tajā piedalījās seši pretendenti.
 
Ar domes ārkārtas sēdes 11.02.2014. lēmumu „Par nomas objekta Ziemeļu ielā 28, Lilastē, Carnikavas novadā 07.02.2014. mutiskās izsoles rezultātu apstiprināšanu" tika apstiprināts izsoles rezultāts.
 
Tiesības slēgt nomas līgumu par nomas objektu ir ieguvis pretendents SIA „Lila mare" (reģistrācijas Nr.40103752223, juridiskā adrese: Šampētera iela 21 – 32, Rīga, LV – 1046) par nomas maksu 799,20 EUR mēnesī, papildus PVN.
 
Carnikavas novada dome slēgs nomas līgumu ar izsoles uzvarētāju SIA „Lila mare" par nomas objekta uznomāšanu uz 2014. – 2018. gada vasaras sezonu jeb 25 mēnešiem (no 01.05.2014. – 30.09.2014., no 01.05.2015. – 30.09.2015., no 01.05.2016. – 30.09.2016., no 01.05.2017. – 30.09.2017. un no 01.05.2018. – 30.09.2018).
 
Objekts tiek iznomāts vasaras kafejnīcas darbības nodrošināšanai.
 
Share on Facebook Tweet