Rakstos

Drukāt

Carnikavas dome norāda uz nepilnībām sabiedriskajā apspriešanā par iespējamo 330 kV elektropārvaldes līnijas izbūvi

.

elektriskie tikli vadiKā jau ziņots, AS „Latvijas elektriskie tīkli" (LET) organizē sabiedrisko apspriešanu (3. februārī Sējas novadā un 5. februārī Garkalnes novadā) par iespējamo 330 kilovoltu elektropārvaldes līnijas izbūvi Carnikavas novadā.
 
Saistībā ar to Carnikavas novada domē ir saņemts LET paziņojums par paredzētās darbības (elektropārvades tīklu savienojumu „Igaunijas – Latvijas trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums") ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. Vairāk informācijas: ŠEIT.
 
Carnikavas novada dome ir konstatējusi vairākas nepilnības saistībā ar projekta ieceres sabiedrisko apspriešanu, un par to sava vēstulē informējusi AS „Latvijas elektriskie tīkli" un Vides pārraudzības valsts biroju.
 
Minētajā vēstulē pašvaldība pauž nostāju, ka paredzētās darbības (Elektropārvades tīklu savienojumu „Igaunijas – Latvijas trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums") ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējā sabiedriskā apspriešanā sabiedrībai nav pieejama pilnvērtīga informācija par piedāvātajām modifikācijām ne rakstiskā, ne vizuālā veidā. Tāpat apspriešanas sanāksme nav plānota Carnikavas novada teritorijā (tikai Sējas un Garkalnes novada teritorijās), kas ir sarežģīti pieejamas vai nav vispār pieejamas Carnikavas novada iedzīvotājiem, kas pārvietojas ar sabiedrisko transportu.
 
Pamatojoties uz likuma „Par ietekmes uz vidi novērtēšanu" 15.panta otro daļu, pašvaldība lūdz paredzētās darbības sākotnējās apspriešanas sanāksmi rīkot Carnikavā.
 
Atgādinām, ka Carnikavas novada domē pagājušā gada aprīlī tika saņemta vēstule, kurā 117 iedzīvotāji izsaka neapmierinātību ar minētā projekta īstenošanu, un 2013.gada 24.aprīlī dome pieņēma lēmumu konceptuāli neatbalstīt 330 kV elektropārvades līnijas būvniecību Carnikavas novadā piedāvātājā risinājumā.
 
 
 
S.Baltruka
Share on Facebook Tweet