Rakstos

Drukāt

Paziņojums par NĪN parādu un pārmaksu dzēšanu fiziskām personām ar 24. jūlija domes sēdes lēmumu

.

Domes eka pukes 800Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un otro daļu, Maksātnespējas likuma 164. panta pirmo daļu, „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta ceturto daļu,  25.1 panta pirmās daļas 2. punktu, un 25.2 panta otro daļu, 20. panta pirmās daļas 3. punktu, 16. panta pirmās daļas 10. punktu, publicējam informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) parāda dzēšanu fiziskai personai.

Saskaņā ar Carnikavas novada domes 24.0277.2019. sēdes lēmumu (protokols Nr. 11, 9. §) “Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu”, dzēsti desmit nekustamā īpašuma nodokļa parāds (par zemi, nedz. ēkām, mājokli, ēkām un būvēm, bijušajiem īpašumiem) Carnikavas novadā – kopsummā 55,22 eiro:

1. fiziskas personas /vārds uzvārds/, /adrese/ nekustamā īpašuma nodokļa parāds 1,75 eiro;
2. fiziskas personas /vārds uzvārds/, /adrese/ nekustamā īpašuma nodokļa parāds 4,93 eiro;
3. fiziskas personas /vārds uzvārds/, /adrese/ nekustamā īpašuma nodokļa parāds 9,99 eiro;
4. fiziskas personas /vārds uzvārds/, /adrese/ nekustamā īpašuma nodokļa parāds 1,19 eiro;
5. fiziskas personas /vārds uzvārds/, /adrese/ nekustamā īpašuma nodokļa parāds 0,43 eiro;
6. fiziskas personas /vārds uzvārds/, /adrese/ nekustamā īpašuma nodokļa parāds 0,22 eiro;
7. fiziskas personas /vārds uzvārds/, /adrese/ nekustamā īpašuma nodokļa parāds 12,05 eiro;
8. fiziskas personas /vārds uzvārds/, /adrese/ nekustamā īpašuma nodokļa parāds 1,11 eiro;
9. fiziskas personas /vārds uzvārds/, /adrese/ nekustamā īpašuma nodokļa parāds 1,15 eiro;
10. fiziskas personas /vārds uzvārds/, /adrese/ nekustamā īpašuma nodokļa parāds 12,40 eiro.

Saskaņā ar Carnikavas novada domes 24.0277.2019. sēdes lēmumu (protokols Nr. 11, 10. §) “Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas dzēšanu”, dzēstas 36 nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas (par zemi, nedz. ēkām, mājokli, ēkām un būvēm, bijušajiem īpašumiem) Carnikavas novadā – kopsummā 310,58 eiro:

1. fiziskas personas /vārds uzvārds/, /adrese/ nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksa 3,12 eiro;
2. fiziskas personas /vārds uzvārds/, /adrese/ nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksa 0,02 eiro;
3. fiziskas personas /vārds uzvārds/, /adrese/ nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksa 0,81 eiro;
4. fiziskas personas /vārds uzvārds/, /adrese/ nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksa 0,01 eiro;
5. fiziskas personas /vārds uzvārds/, /adrese/ nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksa 9,91 eiro;
6. fiziskas personas /vārds uzvārds/, /adrese/ nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksa 0,15 eiro;
7. fiziskas personas /vārds uzvārds/, /adrese/ nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksa 0,22 eiro;
8. fiziskas personas /vārds uzvārds/, /adrese/ nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksa 0,09 eiro;
9. fiziskas personas /vārds uzvārds/, /adrese/ nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksa 0,65 eiro;
10. fiziskas personas /vārds uzvārds/, /adrese/ nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksa 0,89 eiro;
1q. fiziskas personas /vārds uzvārds/, /adrese/ nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksa 0,02 eiro;
12. fiziskas personas /vārds uzvārds/, /adrese/ nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksa 0,02 eiro;
13. fiziskas personas /vārds uzvārds/, /adrese/ nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksa 0,10 eiro;
14. fiziskas personas /vārds uzvārds/, /adrese/ nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksa 0,03 eiro;
15. fiziskas personas /vārds uzvārds/, /adrese/ nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksa 0,90 eiro;
16. fiziskas personas /vārds uzvārds/, /adrese/ nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksa 0,72 eiro;
17. fiziskas personas /vārds uzvārds/, /adrese/ nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksa 0,48 eiro;
18. fiziskas personas /vārds uzvārds/, /adrese/ nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksa 0,38 eiro;
19. fiziskas personas /vārds uzvārds/, /adrese/ nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksa 150,66 eiro;
20. fiziskas personas /vārds uzvārds/, /adrese/ nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksa 0,03 eiro;
21. fiziskas personas /vārds uzvārds/, /adrese/ nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksa 0,10 eiro;
22. fiziskas personas /vārds uzvārds/, /adrese/ nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksa 113,19 eiro;
23. fiziskas personas /vārds uzvārds/, /adrese/ nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksa 0,01 eiro;
24. fiziskas personas /vārds uzvārds/, /adrese/ nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksa 0,02 eiro;
25. fiziskas personas /vārds uzvārds/, /adrese/ nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksa 0,83 eiro;
26. fiziskas personas /vārds uzvārds/, /adrese/ nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksa 0,01 eiro;
27. fiziskas personas /vārds uzvārds/, /adrese/ nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksa 0,02 eiro;
28. fiziskas personas /vārds uzvārds/, /adrese/ nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksa 6,90 eiro;
29. fiziskas personas /vārds uzvārds/, /adrese/ nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksa 13,13 eiro;
30. fiziskas personas /vārds uzvārds/, /adrese/ nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksa 0,02 eiro;
31. fiziskas personas /vārds uzvārds/, /adrese/ nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksa 0,02 eiro;
32. fiziskas personas /vārds uzvārds/, /adrese/ nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksa 3,00 eiro;
33. fiziskas personas /vārds uzvārds/, /adrese/ nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksa 2,93 eiro;
34. fiziskas personas /vārds uzvārds/, /adrese/ nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksa 0,34 eiro;
35. fiziskas personas /vārds uzvārds/, /adrese/ nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksa 0,78 eiro;
36. fiziskas personas /vārds uzvārds/, /adrese/ nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksa 0,07 eiro.
Share on Facebook Tweet