Rakstos

Drukāt

Dome apstiprina Ziemeļu ielas 28 izsoles rezultātus

.

izsoleCarnikavas novada dome 12. jūnija ārkārtas domes sēdē apstiprināja pašvaldības nomas objekta Ziemeļu ielā 28, Lilastē šī gada 31. maijā notikušās mutiskās izsoles rezultātus.
 
Domes sēdē apstiprināja nekustamā īpašuma Ziemeļu iela 28, Lilaste, Carnikavas novads, ar kadastra numuru 8052 001 0022 sastāvā esošās būves – pagraba – bunkura (kadastra apzīmējums 8052 001 0022 001) daļas 238,3 m2 kopplatībā (terase 150 m2 platībā, pagrabs 88,3 m2 platībā /telpa Nr.1 nedzīvojamā iekštelpa – 77,0 m2, telpa Nr.2 nedzīvojamā iekštelpa – 11,3 m2/), inženierbūves – asfalta laukuma (kadastra apzīmējums 8052 001 0022 003) daļas 10 m2 platībā un zemesgabala 160 m2 kopplatībā (150 m2 zem pagraba – bunkura un 10 m2 zem asfalta laukuma) – 31.05.2019. mutiskās izsoles rezultātus.
 
Tāpat dome lēma slēgt nomas līgumu ar SIA “FORECA”, reģistrācijas Nr. 40103879252, juridiskā adrese: Jomas iela 92 k-3, Jūrmala, LV – 2015, par nomas maksu 1138 eiro mēnesī (+ PVN).
Share on Facebook Tweet