Rakstos

Drukāt

Tautas sapulce aizritējusi spraigās diskusijās par novada nākotni. Šodien sākas aptauja

.

Tautas sapulceNo šodienas, 3. jūnija, Carnikavas novadā deklarētie iedzīvotāji elektroniski var izteikt savu viedokli aptaujā par Carnikavas novada pievienošanu citām administratīvajām teritorijām, par ko informēja arī sabiedriskajā apspriedē - Tautas sapulcē -, kas 31. maijā norisinājās Carnikavā. 

Lai informētu par aptaujas norisi, kā arī lai spriestu par Vides un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) piedāvāto administratīvi teritoriālās reformas projektu, kurā Carnikavas novadu paredzēts apvienot ar Ādažu, Saulkrastu, Garkalnes un Sējas novadu administratīvajām teritorijām, tautas namā “Ozolaine” pulcējās novada vadība un vairāk nekā 250 novada iedzīvotāju. Novadnieki apspriedē izteica viedokli un iesaistījās diskusijā par novada nākotni administratīvās teritorijas reformas kontekstā.

Jau vēstīts, ka ne VARAM ministrs Juris Pūce, ne VARAM speciālisti, kas saistīti ar administratīvi teritoriālās reformas projekta izstrādi, nerada iespēju atsaukties domes aicinājumam piedalīties sabiedriskajā apspriešanā un klātienē skaidrot apvienošanās ekonomisko u.c. pamatojumu.

Viedokli par aptaujas jautājumu: “Vai jūs atbalstāt Carnikavas novada iespējamo pievienošanu citu novadu administratīvajām teritorijām?” un atzīmēt vēlamo atbildi – “Jā” vai “Nē” elektroniski var izteikt no 3. līdz 16. jūnijam. Ar drošu elektronisko parakstu parakstītu aptaujas lapu nosūtot uz pašvaldības e-pasta adresi vai aptaujas anketu iesniegt Carnikavas novada pašvaldībai, autorizējoties valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Aptaujas anketu pirms aizpildīšanas nepieciešams lejuplādēt pašvaldības mājaslapā ŠEIT.
 
Vispirms sabiedriskajā apspriešanā Carnikavas novada domes priekšsēdētāja Daiga Mieriņa klātesošos iepazīstināja ar novada finanšu, attīstības u.c. rādītājiem dažādās jomās pēdējo desmit gadu laikā, kā arī salīdzināja šogad veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultātus ar aptaujas rezultātiem pirms pieciem gadiem, kas rāda iedzīvotāju apmierinātību ar dažādiem novada saimnieciskajiem jautājumiem. Prezentācija ir pieejama ŠEIT.
 
Tāpat D. Mieriņa savā prezentācijā iezīmēja varbūtējos ieguvumus un zaudējumus VARAM piedāvātā apvienošanas projekta kontekstā, raisot diskusiju ar iedzīvotājiem par iemesliem, kādēļ iedzīvotāji vēlētos vai nevēlētos, lai Carnikavas novads tiktu apvienots ar citām administratīvajām teritorijām.
 
Iedzīvotāju viedokļi bija daudzpusīgi. Piemēram, biedrības “Garciemieši” pārstāvji bija apkopojuši vairāku sava ciema iedzīvotāju viedokļus, tāpat sapulcē uzstājās vairāki Carnikavas, Garciema, Siguļu u.c. ciemu iedzīvotāji. Savu redzējumu par apvienošanas ieguvumiem un zaudējumiem līdztekus domes priekšsēdētājai pauda arī pašreizējie novada domes deputāti Eduards Burģelis, Kristaps Bergmanis, Juris Kozlovskis un Imants Krastiņš. Sapulces dalībnieku vairākums uzsvēra, ka Carnikavas novads ir spējīgs būt patstāvīgs un apvienošana ar VARAM piedāvāto modeli nav nepieciešama.
 
Diskusijā piedalījās gan iedzīvotāji, kas salīdzinoši nesen pārcēlušies uz dzīvi novadā, gan tādi, kas te dzīvojuši visu mūžu, gan arī tie novada patrioti, kuri 1992. gadā panāca Carnikavas kļūšanu par patstāvīgu teritoriālu vienību no Ādažu pagasta. Tāpat kā tolaik, arī šodien viņi uzskata, ka Carnikavas novadam jābūt neatkarīgam, un pašlaik VARAM piedāvātais apvienošanas modelis kavētu tālāko novada attīstību.
 
Apspriedē izskanēja arī viedoklis, ka novadu apvienošana būtu loģiska, ja tiktu apvienoti piekrastes novadi – Carnikavas un Saulkrastu, jo abiem novadiem ir līdzīgas funkcijas un virzība. Apspriedes norisi klātienē vēroja Inčukalna novada mērs Aivars Nalivaiko un Saulkrastu novada domes priekšsēdis Normunds Līcis, kuri vēlējās uzklausīt Carnikavas novada iedzīvotāju viedokli šajā jautājumā.
 

Jūsu sniegtās atbildes būs konfidenciālas un tiks izmantotas tikai apkopotā veidā. Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs publiskās apspriešanas norisi un kontrolētu, ka viens aptaujātais savu viedokli neizsaka vairākas reizes.
Aptaujas lapas paliek pašvaldības rīcībā un tām tiek piešķirts ierobežotas pieejamības informācijas statuss.
Iesniegtie personas dati pašvaldības lietvedībā tiek glabāti 5 gadus.
Personas datu apstrādes pamats: Regulas 6.panta pirmās daļas e) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.
Pārzinis: Carnikavas novada dome; Reģ.Nr. 90000028989
Adrese: Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163
Ja jums ir neskaidrības vai pretenzijas par personu datu aizsardzības jautājumiem, aicinām sazināties ar Carnikavas novada pašvaldības Personu datu aizsardzības speciālistu, e-pasts

Share on Facebook Tweet