Rakstos

Drukāt

Dome lemj nomāt nekustamo īpašumu Lilastē, Ziemeļu ielā 28

.

izsoleCarnikavas novada dome šī gada 22. maija domes sēdē lēma uz pieciem gadiem nodot iznomāšanai Carnikavas novada pašvaldības nomas objektu - daļu no nekustamā īpašuma Ziemeļu ielā 28, Lilastē. Nomas objekts tiks izsolīts mutiskā izsolē 31. maijā plkst. 10.00.

Informācija par nomas objektu - nekustama īpašuma Ziemeļu ielā 28, Lilastē, Carnikavas novadā, ar kadastra numuru 8052 001 0022, sastāvā esošās būves - pagraba - bunkura (kadastra apzīmējums 8052 001 0022 001) daļa 238,3 m2 kopplatībā (terase 150 m2 platībā, pagrabs 88,3 m2 platībā /telpa Nr.1 nedzīvojamā iekštelpa – 77,0 m2, telpa Nr.2 nedzīvojamā iekštelpa – 11,3 m2/), inženierbūves - asfalta laukuma (kadastra apzīmējums 8052 001 0022 003) daļa 10 m2 platībā un zemesgabals 160 m2 kopplatībā (150 m2 zem pagraba – bunkura un 10 m2 zem asfalta laukuma).
 
Nekustamā īpašuma nomas mēŗkis - sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietas darbības nodrošināšana.

Pieteikšanās termiņš nomas tiesību izsolei - šī gada 30. maija plkst. 14.00. Izsoles norise - 31. maijā plkst.10.00 (vairāk informācijas par izsoli zemāk pielikumā "Par objektu publicējamā informācija").

 

Share on Facebook Tweet